Wniesienie akcji na pokrycie funduszu założycielskiego

Wniesienie przez wnioskodawcę składników majątkowych, w tym akcji do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji nie będzie powodować powstania po jego stronie dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych, w tym akcji, na rzecz funduszu.

Publikacja: 15.12.2023 02:00

Wniesienie akcji na pokrycie funduszu założycielskiego

Foto: Adobe Stock

Powyższe stanowisko, zwarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, podzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT2-3.4011. 284.2023.3.JŚ).Wniosek dotyczył skutków podatkowych opisanego poniżej zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca – osoba fizyczna jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca planuje utworzenie fundacji rodzinnej z siedzibą w Polsce. Będzie ona utworzona i zarejestrowana zgodnie z ustawą o fundacjach rodzinnych z 26 stycznia 2023 r. W celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji, wniesie do niej składniki majątkowe, w szczególności akcje w spółce akcyjnej (składniki majątkowe). W efekcie fundacja stanie się akcjonariuszem spółki akcyjnej. Wnioskodawca zaś stanie się fundatorem oraz beneficjentem fundacji. Fundacja może zostać zobowiązana do dokonywania okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Wnioskodawca jako fundator fundacji oraz beneficjent, wnosząc do niej akcje nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku w postaci składników majątkowych lub do otrzymania od fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego