Ocena wniosków o przyznanie środków unijnych musi być rzetelna

Fundusze unijne stanowią środki publiczne, muszą więc być przydzielane według sprawiedliwych, jasnych i równych reguł. Zainteresowany wsparciem powinien wiedzieć z jakich względów odmówiono mu przyznania dofinansowania. Podstawową gwarancją tego prawa jest ustawowy wymóg prowadzenia naboru projektów w sposób rzetelny.

Publikacja: 24.11.2023 02:00

Ocena wniosków o przyznanie środków unijnych musi być rzetelna

Foto: Adobe Stock

Instytucje zarządzające programami operacyjnymi w nowej perspektywie finansowej dokonują dystrybucji środków unijnych w specjalnej procedurze uregulowanej ustawą wdrożeniową 2021-20271). Przepisy nakazują prowadzenie naborów z zachowaniem generalnych zasad równości, przejrzystości i rzetelności, przy jednoczesnym poszanowaniu strategicznych celów funduszy, zakładających wybór operacji najlepszych i najbardziej efektywnych.

Kryteria przejrzystości oraz równego traktowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, funkcjonują z powodzeniem w innych dziedzinach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, chociażby w ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zasada zachowania rzetelności instytucji publicznych ma równie uniwersalne i doniosłe znacznie, i jest konsekwentnie podkreślana w kolejnych aktach prawnych regulujących wdrażanie funduszy UE. Trzeba jednak pamiętać, że w ujęciu prawnym jest to klauzula generalna, która może prowadzić do rozbieżności lub sporów, wynikających z niepożądanych nadinterpretacji lub uogólnień. W ujęciu językowym zwrot „rzetelny” ma równie szerokie, niedookreślone granice i oznacza:

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek