Finanse i alkohol w jednej ustawie

Inwestowanie w papiery wartościowe ma być bezpieczniejsze, a w małe gorzelnie – bardziej opłacalne.

Publikacja: 16.08.2023 13:35

Finanse i alkohol w jednej ustawie

Foto: Adobe Stock

Sejm przyjął we środę wszystkie poprawki Senatu do pakietu ustaw dotyczących rynku finansowego. Jedna z nich zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego ma zyskać uprawnienie do szerszego informowania europejskich instytucji odpowiedzianych za nadzór nad rynkiem. Informacje te mają dotyczyć osób pełniących funkcje we władzach podmiotów nadzorowanych przez KNF. Przekazywanie tych informacji ma służyć, jak to ujęto w poprawce „ocenie kompetencji i reputacji” tych osób. Dotyczy to także danych objętych różnymi rodzajami tajemnicy zawodowej.

Czytaj więcej

Ulga dla małych gorzelni zostaje, ale sztuka legislacyjna upada

Inna przyjęta poprawka zakłada, że kary administracyjne nakładane za prowadzenie działalności na rynku kapitałowym bez pozwolenia KNF będzie można stosować także za naruszenia prawa, do których doszło przed wejściem w życie uchwalonej właśnie noweli. Biuro legislacyjne Sejmu zwracało uwagę, że takie wsteczne stosowanie przepisów narusza Konstytucję, ale mimo tych ostrzeżeń posłowie przyjęli poprawkę.

Ustawa, której pełen tytuł brzmi „o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku” ma na celu m.in. zagwarantować większe bezpieczeństwo osobom inwestującym w różne nowoczesne instrumenty finansowe. Instytucjom finansowym zostanie ograniczona możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego. Projekt określa minimalną wartość nominalną takich obligacji jako 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych. Sprzedaży obligacji klientom detalicznym miałaby następować wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Wprowadzono też zakaz zaciągania pożyczek od osób fizycznych przez alternatywne spółki inwestycyjne.

W tej samej ustawie zawarto kilka zmian dotyczących podatków związanych z transakcjami na rynku finansowym (w tym np. doprecyzowanie regulacji CIT od sprzedaży wierzytelności przez banki na rzecz funduszy inwestycyjnych). Jednak w trakcie prac legislacyjnych dodano też przepis o akcyzie, dotyczący rynku nie tyle finansowego, co alkoholowego. Obniża ona o połowę stawkę akcyzy na alkohole produkowane w małych gorzelniach (takich, w których produkuje się nie więcej niż 10 hektolitrów czystego spirytusu rocznie). Zmiana ta ma poprawić opłacalność produkcji regionalnych napojów alkoholowych na małą skalę. Choć zmiana ta dotyczy tak podstawowej kwestii jak stawka podatku i nie była społecznie konsultowana, to Senat nie zgłosił do niej zastrzeżeń.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie w miesiąc po jej ogłoszeniu. Inne, wejdą w życie później. Na przykład niższa akcyza od małych gorzelni ma obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Etap legislacyjny: do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął we środę wszystkie poprawki Senatu do pakietu ustaw dotyczących rynku finansowego. Jedna z nich zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego ma zyskać uprawnienie do szerszego informowania europejskich instytucji odpowiedzianych za nadzór nad rynkiem. Informacje te mają dotyczyć osób pełniących funkcje we władzach podmiotów nadzorowanych przez KNF. Przekazywanie tych informacji ma służyć, jak to ujęto w poprawce „ocenie kompetencji i reputacji” tych osób. Dotyczy to także danych objętych różnymi rodzajami tajemnicy zawodowej.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności