W umowie sprzedaży udziałów/akcji uzgodnienie ceny sprzedaży jest jednym z najistotniejszych jej elementów. Cena jest bowiem jednym z essentialia negotii umowy sprzedaży – bez wskazania tego elementu będzie ona nieważna. Poza tym wysokość ceny ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową stron umowy po jej rozliczeniu. Wskazanie właściwego sposobu wyliczenia ceny jest zatem niezwykle istotne i może przynieść znaczne korzyści stronie reprezentowanej podczas negocjacji.