Gmina może być stroną poręczenia

Nasza gmina jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poręczyła kredyt zaciągnięty przez SPZOZ który ma problemy z jego spłatą. Czy na wniosek SPZOZ gmina może zacząć spłacać kredyt jako poręczyciel? W umowie poręczenia przewidziano że warunkiem spłaty przez gminę jest wymagalność raty a dodatkowo wezwanie z banku – pyta radny.

Publikacja: 18.04.2023 02:00

Gmina może być stroną poręczenia

Foto: Adobe Stock

Na uwagę zasługują przepisy art. 876 Kodeksu cywilnego i następnych. Wynika z nich, że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności na piśmie. Nadto, można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. Postanowiono również, że o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga zakres zobowiązania dłużnika. Jednak czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan