Postępowanie upadłościowe należy prowadzić w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu (funkcja windykacyjna prawa upadłościowego). Działanie zgodne z tą dyrektywą powinno stanowić pierwszorzędny cel prowadzenia upadłości wobec niewypłacalnego dłużnika. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Pierwszym z nich jest dążenie do zachowania dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika (o ile racjonalne względy na to pozwolą), a drugim – umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (funkcja oddłużeniowa prawa upadłościowego – na co w upadłości mogą liczyć osoby fizyczne).