Porządek prawny naszego kraju nie posiadał do tej pory żadnej regulacji, która normowałby kwestie finansowania społecznościowego („crowdfundingu”). Wszystko zmieniło się w lipcu 2022 r., kiedy to uchwalona została ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”), która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („Rozporządzenie”). Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r. Dotyczy ona przede wszystkim dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, na których nałożono liczne obowiązki. Ponadto, w stosunku do dostawców usług finansowania przewidziano liczne sankcje. Co oczywiste, nowe przepisy mają istotne znaczenie także dla inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących finansowania.