Łukasz Laskowski

Crowdfunding – sposób na pozyskanie środków na rozwój biznesu

Finansowanie społecznościowe może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy rozpoczynają działalność, jak i tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Podmioty, które za pomocą platform crowdfundingowych pośredniczą pomiędzy inwestorami i przedsiębiorcami muszą spełnić ustawowe wymogi.

Nowe przepisy o rękojmi – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Dyrektywa unijna w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów nakłada na sprzedawców dodatkowe obowiązki. Będą m.in. zobowiązani przekazywać konsumentom więcej informacji przed zawarciem umowy, co ma zwiększyć świadomość kupujących o nabywanych towarach czy usługach.