Jak wynika z najnowszych danych GUS, w I półroczu 2022 r. zgłoszono 27 900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w odniesieniu do tego samego okresu rok wcześniej. Warto zauważyć, że wzrost wypadkowości może spowodować podniesienie kategorii ryzyka dla poszczególnych branż, co przełoży się na wzrost wysokości składki wypadkowej. To w dobie wzrastających kosztów pracy, postępującej inflacji i kryzysu energetycznego może jeszcze bardziej obciążyć budżety rodzimych firm. Gdzie zatem warto poszukiwać oszczędności?