Przez kilkanaście lat kwoty diet podróżnych były niezmienne. W związku z licznymi wystąpieniami o podwyższeniu diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju od 28 lipca 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniono stawki na następujące:

• podróż trwająca dobę – 38 zł,