To, jak liczone są terminy przedawnienia po wejściu w życie w lipcu 2018 r. nowelizacji Kodeksu cywilnego (dalej KC) wyjaśnimy na poniższym kazusie.

PRZYKŁAD: