W ramach współpracy z Prokuraturą Krajową pracownicy PANA mają przeprowadzić cykl szkoleń. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową spółek, analizowaniem przykładów nadużyć oraz dokumentacji finansowej pod kątem wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, dociekania nieścisłości w badaniu wycen czy weryfikacji całego procesu badania sprawozdania finansowego.

– Informacje finansowe stanowią jedno z podstawowych narzędzi wykrywania ewentualnych oszustw i nieprawidłowości – podkreśla Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Przedstawiciele krajowego rynku finansowego od lat apelują o poprawę w zakresie wiedzy z zakresu gospodarki i finansów wśród osób reprezentujących wymiar sprawiedliwości. Szkolenia, webinaria i warsztaty skierowane do przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości prowadzi też między innymi Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

Każda duża firma ma zapłacić podatek od nadzwyczajnych zysków. Oto plany rządu PiS

Według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie specjalnej komórki zatrudniającej osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, która zajmowałaby się wyłącznie sprawami przestępstw gospodarczych powiązanych z rynkiem kapitałowym.

W ostatnich latach zarówno polskim (np. GetBeck), jak i zagranicznym rynkiem (np. Wirecard w Niemczech) finansowym wstrząsnęło kilka dużych afer, co zrodziło szereg pytań pod adresem firm audytorskich badających sprawozdania finansowe poszczególnych firm. Przedstawiciele branży podkreślają jednak, że to tylko pokazuje, jak ważna jest jakość pracy biegłego rewidenta. – Coraz większa kompleksowość globalnej gospodarki, o której świadczą między innymi rosnąca liczba i szybkość transakcji oraz skomplikowanie instrumentów finansowych, sprawia, że rośnie znaczenie zawodu biegłego rewidenta. Szczególnie w tak niepewnych czasach, z jakimi mamy od jakiegoś czasu do czynienia – twierdzi szef PANA. Jego zdaniem biegły rewident jest jedną z ważniejszych linii obrony przed oszustwami i nieprawidłowościami w podmiotach gospodarczych.

W Polsce na koniec 2021 r. było 5,2 tys. biegłych rewidentów, ale zawód wykonywało tylko 2,7 tys. Z kolei liczba firm audytorskich wynosi niespełna 1,4 tys. W stosunku do 2018 r. liczba biegłych rewidentów spadła o 14 proc., a w porównaniu z danymi z końca 2012 r. – aż o 26 proc. Najczęstszą przyczyną było skreślenie na własny wniosek biegłego rewidenta (w zeszłym roku tak umotywowano aż 86 proc. skreśleń z rejestru). Według PANA spadek liczby biegłych rewidentów nie przełożył się negatywnie na dostępność usług audytorskich. To między innymi efekt coraz większej automatyzacji.

W 2021 r. Agencja przeprowadziła 215 postępowań administracyjnych. Wydała 167 decyzji w sprawach dotyczących nałożenia na firmy audytorskie kary – w tym 22 w postępowaniach pokontrolnych i 145 w pozostałych. Wszczęła 81 postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów. W sumie toczyło się ich 116 (35 stanowiły te kontynuowane z lat ubiegłych).