Dziedziczenie, to termin znany każdemu, choć nie każdy zna dokładnie jego skutki. I nawet jeśli przedsiębiorca ma świadomość, że gdy go zabraknie będzie to miało konsekwencje w prowadzonym biznesie, uważa, że temat ten „może poczekać”.

Przykład 1