Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych zostały wprowadzone ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Większość przepisów nowelizacji – choć nie wszystkie – weszła w życie 4 czerwca br.

Osoba zatrudniona…