– Wprowadzamy dziś porządek na tym Dzikim Zachodzie kryptoaktywów i ustalamy jasne reguły zharmonizowanego rynku. Niedawny spadek wartości cyfrowych walut wskazuje nam, jako bardzo są ryzykowne i spekulacyjne, więc trzeba było coś z tym zrobić — powiedział Stefan Berger, centroprawicowy eurodeputowany z Niemiec, który kierował negocjacjami.

Kryptowaluta to elektroniczna waluta, której można używać do wysyłania i odbierania płatności z użyciem technologii blockchain. Najbardziej popularną jest bitcoin. W świecie kryptowalut pojawiły się tokeny będące ich reprezentacją. Zwykle powstają z użyciem technologii blockchain, mogą służyć do zbierania funduszy, także zastępować inne rzeczy np. jako bony upominkowi do danego sklepu. Mają własną wartość ograniczoną do konkretnej koncepcji — wyjaśnia Rankia, organizacja finansowa z Walencji, mająca ponad 500 tys. użytkowników na świecie, od 2020 działająca też we Włoszech, Niemczech i w Polsce.

Dotychczas sfera kryptoaktywów na świecie funkcjonowała w dużym stopniu na żywioł, krajowi operatorzy w Unii musieli jedynie wykazać, że mają systemy walki z praniem pieniędzy — pisze Reuter. Na rynku kryptowalut doszło w tym roku do poważnego spadku, bo inwestorów niepokoiły rosnące stopy procentowe, duże firmy Celsius Network i Voyager Digital zamroziły nawet wycofywanie i transfer pieniędzy. Bitcoin stracił ok. 70 proc. od rekordowego kursu 69 tys. dolarów w listopadzie.

Nowe przepisy w rozporządzeniu o rynkach kryptoaktywów MiCA, zapowiedzianym przez Brukselę 24 września 2020 w ramach pakietu finansów cyfrowych DigFin (także o operacyjnej odporności cyfrowej DORA i o technologii rozproszonego rejestru DLT), mają ujednolicić zasady działania podmiotów świadczących usługi finansowe także poprzez aktywa wirtualne. Są potwierdzeniem wiodącej roli Unii w ustalaniu norm dotyczących kwestii cyfrowych.

Czytaj więcej

Szlaban dla podmiotów subwencjonowanych spoza Unii

„Dostawcy usług z kryptoaktywami będą musieli przestrzegać bardzo ostrych wymogów ochrony portfeli klientów i będą odpowiadać w razie utraty kryptoaktywów klientów” — stwierdzono w projekcie nowych przepisów. Ustawa wymaga zatwierdzenia przez PE i kraje Unii, zanim zacznie obowiązywać po okresie jej wdrożenia. Daje emitentom kryptoaktywów i podmiotom świadczącym związane z nimi usługi swoisty paszport, który uprawnia do obsługiwania klientów w całej Unii.

Z obecnego zestawu wykluczono tokeny niezbywalne (non-fungible tokens, NFT), bo wiele krajów było im przeciwnych, „poza tymi, które będą podlegać istniejącym kategoriom kryptoaktywów”. Po 18 miesiącach Bruksela oceni, czy NFT wymagają odrębnych przepisów.

Krajowe organy nadzoru rynku będą wydawać licencje kryptofirmom, informować unijny organ kontroli ESMA o dużych operatorach. ESMA opracuje z kolei normy informowania przez kryptofirmy o ich wpływie na środowisko i klimat.

USA i Wielka Brytania, dwa duże ośrodki kryptoaktywów, mają przyjąć własne przepisy.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Coinbase Global, duża światowa giełda kryptowalut uznała, że nowe kompleksowe ramy prawne są ekscytujące, zapewniają rynkowi pewność funkcjonowania ze strony regulatorów i podwyższają normy w branży. „Jednolity zestaw przepisów dla całej Unii ułatwi nam inwestowanie, przyspieszy i rozwinie nasze działania wzrostu w całym bloku” — stwierdziła. Branżowa organizacja rynków finansowych AFME stwierdziła, że nowe przepisy zmniejszą rozdrobnienie rynku i przyczynią się do rozwoju dużego, dobrze funkcjonującego rynku.