W interpelacji grupa posłów zapytała szefową estońskiego rządu o założenia planu dotyczącego prowadzenia edukacji w języku estońskim. Parlamentarzyści chcieli wiedzieć, czy określone w programie zadanie Ministerstwa Edukacji i Nauki, polegające na sporządzeniu planu działania na rzecz edukacji w języku estońskim należy uznać za przygotowanie do tego, by językiem nauczania we wszystkich szkołach był estoński.

Premier Kallas twierdząco odpowiedziała na interpelację dodając, że ostateczny termin wejścia zmian w życie to rok 2035.

Oświadczyła, że w przygotowaniu projektu powinni brać udział m.in. nauczyciele i rodzice.

Kallas stwierdziła, że rząd opiera się na dyskutowanym w parlamencie planie rozwoju języka estońskiego na lata 2021-35, który zakłada "przejście na głównie język estoński" tak, by przedszkolach i szkołach finansowanych ze środków państwowych i samorządowych językiem nauczania był estoński.

Według szefowej rządu, zmiana ma zapewnić integrację kulturową dzieci i młodzieży oraz dać młodym równe szanse na udział w życiu społecznym i zawodowym.

Szczegóły mają zostać opracowane do listopada.

Obecnie w rosyjskich szkołach średnich w Estonii 60 proc. lekcji odbywa się w języku państwowym, a 40 proc. - w rosyjskim. Dane wskazują, że dzieci uczęszczające do przedszkoli z językiem rosyjskim częściej trafiają do szkół podstawowych, w których językiem wykładowym jest rosyjski.