ESG to kompleksowe podejście do biznesu

ESG to nie jest rebranding CSR, to prawdziwa rewolucja dla biznesu – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i rektor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.ESG to kompleksowe podejście do biznesu

Publikacja: 29.11.2023 08:00

ESG to kompleksowe podejście do biznesu

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z SGH

Czy ESG można nauczyć?

Nie tylko można, ale trzeba. Takie pojęcia, jak ESG, unijna dyrektywa CSRD, taksonomia UE, czy ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, to konkretna wiedza, twarde prawne wytyczne, czy lista wskaźników i ujawnień do raportowania. Edukacja w tym zakresie jest teraz bardzo ważna. Polski biznes czekają bowiem poważne wzywania z tym związane. Właśnie dlatego SGH, wspólnie z Forum Ekonomicznym, powołała rok temu projekt pod nazwą Inicjatywa ESG. Inicjatywa pełni rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś prowadzenia działalności. Naszym celem było stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Towarzyszą temu edukacja i promocja najlepszych praktyk w tym obszarze. Działalność Inicjatywy ma systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy jest związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego. Partnerami projektu są podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG. Inicjatywa z dnia ma dzień dynamicznie się rozwija, to dla nas bardzo ważne.

Posiadacie odpowiednie kadry? Prawdziwi specjaliści w zakresie ESG to jeszcze rzadkość.

Rzeczywiście dziś rynek pracy w obszarze ESG to rynek pracownika. Wysokiej klasy specjalistów i menedżerów z tego obszaru jest niewielu, a zapotrzebowanie ogromne i z dnia na dzień rośnie. Na naszej uczelni sprawy związane z ESG i zrównoważonym rozwojem mamy dobrze poukładane. Od wielu lat z powodzeniem na SGH funkcjonuje komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności i jest odpowiedzią uczelni na rosnącą rolę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym. W skład komisji wchodzą przedstawiciele kolegiów, studentów i doktorantów oraz jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja pracuje na rzecz całej społeczności SGH, a także interesariuszy uczelni. Komisja wypracowała kluczowy dokument regulujący i systematyzujący działania uczelni w obszarze zrównoważonego rozwoju – strategię społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To jedna z kluczowych strategii przekrojowych, zaplanowanych do realizacji wraz ze strategią rozwoju uczelni na lata 2022–2032 i w swych założeniach ściśle nawiązuje do wytycznych strategii rozwoju SGH. Na uczelni funkcjonuje także zespół zrównoważonego rozwoju i ESG, który koordynuje całość działań realizowanych na uczelni w tym obszarze. Trzymamy rękę na pulsie i angażujemy się w najważniejsze wydarzenia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

A jaka jest rola SGH w promocji zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Rola SGH jest ogromna, ponieważ naszą kluczową powinnością jest kształcić i kształtować liderów przyszłych zmian. Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju wpisuje się ściśle w misję naszej uczelni. Obecna rola uniwersytetów jest kluczowa w tworzeniu przyszłości, opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju, a inicjowanie debat nad ważnymi kwestiami społecznymi to dla uczelni obowiązek i konieczność. Dlatego w naszej ofercie studiów podyplomowych mamy studia skierowane do przyszłych liderów ESG. Studia dotyczą strategicznej transformacji ESG, tematyki raportowania niefinansowego, a także kształcenia w obszarach klimatycznych np. na Międzyuczelnianej Akademii Klimatu. Tematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju systematycznie włączamy także do programów studiów 1 i 2 stopnia.

Wyniki badań wskazują, że niestety, spora część polskiego biznesu nie dostrzega wagi ESG. Jak można to zmienić?

Edukować i mówić językiem korzyści. Nie straszyć ESG jako kolejnym biurokratycznym wymysłem. Tylko przekonywać, że to ma sens i się po prostu opłaca. Biznes obawia się nowych wytycznych, czy sobie z nimi poradzi. Raportowanie wielu wskaźników, szereg wymaganych ujawnień sprawia, że firmy odkładają te kwestie na później lub nie dostrzegają jak ważne będzie rzetelne podejście do kwestii ESG. Firmy, dosłownie za chwilę, zrozumieją jak ważne jest kompleksowe podejście do tematyki zrównoważonego rozwoju. Jak to przełoży się na prowadzony biznes, kwestie pracownicze, finansowe, kontakty z wieloma interesariuszami, choćby instytutami finansowymi.

A jakie są korzyści dla firm, które wdrażają u siebie zasady ESG?

Korzyści jest wiele. W mojej ocenie uwzględnianie w działalności czynników ESG jako jednego z narzędzi do budowania polityki rozwoju firmy może nie tylko zmniejszyć ryzyko operacyjne, czy poprawić wyniki finansowe, ale przekłada się również na zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Kto pierwszy rzetelnie podejdzie do wdrażania polityki ESG i jej raportowania po prostu wygra. Kryteria zrównoważonego rozwoju mają też coraz większe znaczenie na rynku finansowym. Spółki, które chcą pozyskiwać długoterminowych inwestorów muszą postawić na zrównoważony rozwój i raportowanie danych pozafinansowych, bowiem raporty te stanowią dla interesariuszy firmy rzetelne źródło informacji o jej kondycji, planie rozwoju i wpływie na kwestie pracownicze. Dlatego też uwzględnienie czynników ESG docelowo znacząco zmniejsza ryzyko inwestycji. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to dziś dla firm nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na sukces rynkowy.

Jak pana zdaniem polskie firmy są przygotowane do stającego się obowiązkiem raportowania niefinansowego?

To zależy, które firmy. Te duże podmioty, które do tej pory raportowały kwestie zrównoważonego rozwoju są oczywiście lepiej przygotowane do nowego wyzwania. Dla tych firm wytyczne wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie licznych ujawnień będą tylko dostosowaniem procesu raportowego do nowych wymogów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sektorze MSP. Również te firmy będą zobligowane do rzetelnego ujawniania informacji dotyczących m.in. emisji CO2 w ramach całego łańcucha wartości czy wpływu ryzyk klimatycznych na swój model biznesowy. Do tej pory niewiele z nich uwzględniało w raportach takie parametry. Nieumiejętność zmierzenia danych ESG, nierzetelne raportowanie tych danych lub – co gorsza – brak raportowania może spowodować, że dana firma po prostu wypadnie z łańcucha B2B – nawet jeśli do tej pory z sukcesem prowadziła swoją działalność. To jest prawdziwe wyzwanie, przed którym stoi ten mniejszy biznes. W mojej ocenie jest on naprawdę słabo przygotowany do tego wyzwania. W ramach Inicjatywy ESG i współpracy z Business Centre Club, który jest członkiem inicjatywy, organizujemy wspólnie szeroko dostępne konferencje i webinaria dotyczące tej tematyki, bo zależy nam na edukowaniu biznesu. Szczególnie tego, który nie zdaje sobie sprawy z wyzwań w obszarze ESG i konsekwencji nierzetelnego podejścia do wymogów dyrektywy CSRD.

Kiedyś CSR, teraz ESG. Skąd wiemy, że nie mamy do czynienia z przemijającą biznesową modą?

CSR w mojej ocenie miał zdecydowanie bardziej miękki charakter, głównie kojarzony był z działaniami społecznymi. CSR, niestety, często był utożsamiany z działalnością charytatywną czy filantropią. Nic bardziej mylnego, ale tak faktycznie było. Obowiązkiem raportowania objęta była niewielka grupa podmiotów. Ponadto wiele raportów było niskiej jakości. Często CSR traktowano jako narzędzie PR, a raporty były bardziej broszurami promocyjnymi niż poważnym podejściem do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. ESG, taksonomia UE, dyrektywa CSRD wywracają wszystko do góry nogami. ESG to kompleksowe podejście do prowadzenia biznesu. Obejmuje oczywiście kwestie społeczne, ale również ważne są zagadnienia klimatyczne czy ładu korporacyjnego. Teraz mówimy o koncepcji prowadzenia biznesu, o raportowaniu twardych wskaźników. Wreszcie o realnych konsekwencjach biznesowych – zarówno tych dobrych, jak i tych negatywnych. ESG to nie jest rebranding CSR, to prawdziwa rewolucja dla biznesu. Nie mam co do tego wątpliwości.

Materiał powstał we współpracy z SGH

Materiał powstał we współpracy z SGH

Czy ESG można nauczyć?

Pozostało 99% artykułu
Materiał partnera
Gotowi na zrównoważoną transformację? Polski biznes a ESG
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał partnera
Czy sztuczna inteligencja (AI) wyprodukuje nam leki?
Materiał partnera
Bliska współpraca i wsparcie łańcucha dostaw to kluczowe elementy strategii ESG w dużej firmie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw – w jakiej części łańcucha ESG jest twoja firma?