Tag: czynniki ESG

Modernizuj lub giń. Biura zagrożone utratą wartości

Ponad trzy czwarte zasobów biurowych w Europie jest zagrożonych utratą wartości. Powodem standardy zrównoważonego rozwoju.

Nawet największe firmy w Polsce mają problemy z raportowaniem ESG

Chociaż większość dużych firm w Polsce przygotowuje osobny raport ESG albo uwzględnia kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w swoich raportach rocznych, to czeka je sporo pracy, by spełnić wymogi nowych regulacji.

Branża IT otwiera się na ESG

Presja regulacji i kwestie wizerunkowe, w tym Employer Branding- to główne powody, dla których firmy technologiczne zabrały się za długoterminowe strategie zrównoważonego rozwoju.

Marczewski, Wierzbicki: Zysk jest pojęciem nie tylko finansowym

Czy prowadząc strategię ESG, członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą się narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą?

ESG – sprawdzian kondycji korporacji i odpowiedź na współczesne wyzwania w obszarze HR

Zanim kolejne zjawiska na rynku pracy podbiją media społecznościowe, warto zastanowić się, co stoi za #greatresignation czy #quietquitting i jakie wnioski może z nich wyciągnąć świadomy lider HR – wskazuje Artur Miernik, partner EY Polska, lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Chiny rozwijają standardy raportowania ESG. Po swojemu

Chińskie instytucje przygotowały pierwszy standard ujawniania informacji dotyczących ESG, czyli środowiskowej i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego w Chińskiej Republice Ludowej. Standard ma charakter dobrowolny i opracowano go jako efekt współpracy różnych podmiotów.

ESMA za etykietami jakości dla rynkowych benczmarków

Europejski Urząd Papierów Wartościowych i Rynków (ESMA) uznał, że tzw. etykiety jakości rynkowych wskaźników referencyjnych (benczmarków) uchroni inwestorów od pomyłek związanych z ESG, czynnikami środowiska, społecznymi i ładu korporacyjnego

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Banki muszą pytać klientów o preferencje inwestowania w zielone produkty

Od sierpnia banki i towarzystwa ubezpieczeniowe muszą sprawdzić preferencje klientów dotyczące inwestycji w „zielone produkty”. Nie można oferować klientowi aktywów niezgodnych z jego preferencjami.

ESG ma wpływ na cenę aktywów

Wyższe ryzyko oznacza nie tylko gorsze warunki pozyskania kapitału. Szkodzi też wycenie.