Tag: czynniki ESG

Branża IT otwiera się na ESG

Presja regulacji i kwestie wizerunkowe, w tym Employer Branding- to główne powody, dla których firmy technologiczne zabrały się za długoterminowe strategie zrównoważonego rozwoju.

Marczewski, Wierzbicki: Zysk jest pojęciem nie tylko finansowym

Czy prowadząc strategię ESG, członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą się narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą?

ESG – sprawdzian kondycji korporacji i odpowiedź na współczesne wyzwania w obszarze HR

Zanim kolejne zjawiska na rynku pracy podbiją media społecznościowe, warto zastanowić się, co stoi za #greatresignation czy #quietquitting i jakie wnioski może z nich wyciągnąć świadomy lider HR – wskazuje Artur Miernik, partner EY Polska, lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Chiny rozwijają standardy raportowania ESG. Po swojemu

Chińskie instytucje przygotowały pierwszy standard ujawniania informacji dotyczących ESG, czyli środowiskowej i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego w Chińskiej Republice Ludowej. Standard ma charakter dobrowolny i opracowano go jako efekt współpracy różnych podmiotów.

ESMA za etykietami jakości dla rynkowych benczmarków

Europejski Urząd Papierów Wartościowych i Rynków (ESMA) uznał, że tzw. etykiety jakości rynkowych wskaźników referencyjnych (benczmarków) uchroni inwestorów od pomyłek związanych z ESG, czynnikami środowiska, społecznymi i ładu korporacyjnego

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Banki muszą pytać klientów o preferencje inwestowania w zielone produkty

Od sierpnia banki i towarzystwa ubezpieczeniowe muszą sprawdzić preferencje klientów dotyczące inwestycji w „zielone produkty”. Nie można oferować klientowi aktywów niezgodnych z jego preferencjami.

ESG ma wpływ na cenę aktywów

Wyższe ryzyko oznacza nie tylko gorsze warunki pozyskania kapitału. Szkodzi też wycenie.

Większość inwestorów pyta dziś spółki o dane ESG

Już 84 proc. profesjonalnych inwestorów giełdowych w Polsce uwzględnia w swoich procesach decyzyjnych czynniki pozafinansowe, dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i łady korporacyjnego, czyli ESG.

Jak skutecznie przeprowadzić firmę przez proces planowania, budżetowania i prognozowania

Na proces planowania budżetów w firmach ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim funkcjonowanie w niepewnych warunkach geopolitycznych, zmienność sytuacji makroekonomicznej, przepisów, kwestie ESG i uwzględnianie ich w procesach planowania i budżetowania oraz rozwój technologii.