Tag:

czynniki ESG

Umowy najmu na rynku hotelowym: modele, aktualne trendy i wyzwania

Rynek hotelowy wyróżnia się spośród innych sektorów rynku nieruchomości swoją specyfiką – zarówno pod względem komercyjnym, jak i prawnym. Kluczowe różnice dotyczą sposobu obliczania i uiszczania czynszu i innych opłat przez najemcę.

Czy dekarbonizacja i ESG są dla logistyki błękitnym oceanem?

Nawet 15% przychodów pochodzących z globalnej logistyki może za 6 lat należeć do zielonych operatorów, co oznacza rynek usług o wartości 350 mld dol.

Nie ma ESG bez zdrowia

Zdrowie stanowi fundament każdego z trzech obszarów kryjących się pod literkami E, S i G – podkreśla prezes Instytutu Człowieka Świadomego.

Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG

Co druga firma z sektora MŚP postrzega regulacje ESG przez pryzmat dodatkowych kosztów dla biznesu – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowe standardy raportowania ESG. Jak się przygotować do zmian?

Realizacji celów w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju mogą służyć umowy cPPA – długoterminowe kontrakty handlowe na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii.

Wewnętrzne zapewnienie, czyli linie raportowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Linie(struktury) raportowania działają w każdej spółce, są elementem ładu organizacyjnego, a informacje przekazywane w ramach poszczególnych linii zapewnienia są podstawą podejmowania decyzji i sprawowania nadzoru. Teraz w te ramy należy dodatkowo włożyć system informowania zarządu i rady/komitetu audytu na temat kwestii w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ocen i wyników funkcjonowania systemów i funkcji (ESRS 2 GOV-1, GOV-2 i GOV-5).

Czy raportowanie ESG to już priorytet biznesowy?

Przedsiębiorcy mierzą się z coraz większym naciskiem na wdrażanie praktyk związanych z ESG. Okazuje się, że ESG nie jest już tylko trendem, a integralną częścią strategii biznesowej. Ignorowanie aspektów związanych z tym zagadnieniem może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji.

Czy rynek i przedsiębiorstwa są gotowe na dyrektywę CSRD?

Raportowanie zgodne z dyrektywą CSRD oraz ze standardami ESRS może stanowić wyzwanie dla wielu podmiotów. Tłumaczyłoby to rosnące zainteresowanie uzyskaniem dostępu do wiedzy i kompetencji związanych z ESG poprzez poszukiwanie wsparcia ze strony wyspecjalizowanych podmiotów i doradców zewnętrznych.

ESRS E1: raportowanie w zakresie zmiany klimatu

ESRS E1 pozwala zrozumieć, jak firma wpływa na klimat. Chodzi o wpływ pozytywny, jak i negatywny oraz ten potencjalny, który przyczynia się do zmian klimatu. Kluczowa jest też identyfikacja ryzyk oraz działań, które przedsiębiorstwo podejmuje w celu ograniczenia globalnego ocieplenia.

Międzynarodowe Standardy Zrównoważonego Rozwoju są odpowiedzią na oczekiwania rynku

Standardy MSSF S1 i MSSF 2 powstały, aby zwiększyć zaufanie interesariuszy do publikowanych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Nowe standardy mają pozwolić na uzyskanie wiedzy, czy raportujące przedsiębiorstwo działa w sposób zrównoważony i na tej podstawie podjąć racjonalne decyzje inwestycyjne.