Wciąż wprowadzane za wolno

Tempo udostępniania innowacji medycznych w Polsce poprawia się, ale nadal nie odpowiada na aktualne wyzwania.

Publikacja: 26.06.2024 12:00

Z najnowszych danych gromadzonych w ramach platformy Access GAP, wynika że dostęp do innowacyjnych terapii i rozwiązań diagnostycznych w Polsce w ostatnim roku zwiększył się o 5 pkt i wynosi 58 pkt w 100-stopniowej skali KPI. Skala ta uwzględnia takie czynniki, jak ograniczenia w refundacji, dostępność, czyli czas od rejestracji do refundacji, zgodność z międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi, programy dostępu indywidualnego, udział pacjentów leczonych za pomocą nowych terapii, rozpowszechnienie nowych terapii, refundacja testów molekularnych i dostęp do zaawansowanej diagnostyki.

Polska poprawiła wynik przede wszystkim w dwóch obszarach – w onkologii oraz w chorobach rzadkich i nieznacznie w chorobach przewlekłych. Nadal lepszy wynik notują Czechy i Słowacja, a Polska – z zaledwie 2 pkt przewagi – plasuje się tuż przed Węgrami.

Zgodnie z opublikowanymi już po raz trzeci danymi płynącymi z platformy Access GAP dostęp do innowacyjnych leków i rozwiązań diagnostycznych we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej poprawia się, a w Polsce poprawił się w sumie o 16 punktów. W pierwszej edycji (2022 r.) ogólny wskaźnik Access GAP dla Polski wyniósł 42 pkt i był najgorszy ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ciągu kolejnych edycji uległ poprawie – w 2023 r. był o 11 pkt lepszy niż w 2023 r., a obecnie jest wyższy o kolejne 5 pkt.

– Polska na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej poprawiła swój wynik pod względem dostępu do innowacyjnych terapii, ale nadal wyprzedzają nas Czechy i Słowacja, a gorszy wynik od nas mają tylko Węgry. Pojawia się zatem pytanie, czy tempo tych zmian jest wystarczające? Szczególnie jeśli przeanalizujemy bariery, które pozostają niezmienne – czas, jaki upływa od rejestracji do refundacji, dostęp dla wąskich grup pacjentów oraz bariery administracyjne w postaci przedłużającego się nieraz procesu kontraktowania programów lekowych – mówi Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

W tegorocznym zestawieniu Polska uzyskała ogólny wynik 58 pkt w 100-stopniowej skali KPI. Liderem pozostają Czechy (69 pkt) z najwyższym wynikiem w każdej z dotychczasowych edycji, a na drugim miejscu jest Słowacja z wynikiem 61 pkt. Najniższy wynik uzyskały Węgry (56 pkt), dokonały jednak największego postępu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ograniczenia GAP w krajach grupy V4 wynikają głównie z restrykcji w dopuszczaniu danego leku do refundacji oraz czasu, jaki upływa od momentu rejestracji leku do refundacji. Dziś w krajach Grupy Wyszehradzkiej na nowy lek ratujący zdrowie, a niejednokrotnie życie, pacjenci czekają średnio aż 1029 dni. Co więcej, znacznie różni się on w poszczególnych krajach – w Czechach pacjenci czekają średnio 2,2 roku, a w Polsce aż o rok dłużej (3,2 roku).

Zgodnie z tegoroczną aktualizacją Access GAP Polska poprawiła swój wynik we wszystkich trzech obszarach: w onkologii (z 61 do 67 pkt), w chorobach rzadkich (z 57 do 64 pkt) i w chorobach przewlekłych (41 do 43 pkt). Największa poprawa względem 2023 r. obserwowana jest w mukowiscydozie, raku piersi i raku prostaty.

– Obserwowana w danych Access GAP poprawa dostępu do innowacyjnych leków dla polskich pacjentów pokazuje, że onkologia i choroby rzadkie są traktowane przez płatnika publicznego jako dziedziny priorytetowe. I choć niewątpliwie były to potrzebne decyzje, ponieważ luki w tych obszarach były niepokojąco duże, to jednak nie możemy zapominać o chorobach przewlekłych, które w związku z procesem starzenia się społeczeństw będą coraz większym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i całej Unii Europejskiej – podkreśla Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Z najnowszych danych gromadzonych w ramach platformy Access GAP, wynika że dostęp do innowacyjnych terapii i rozwiązań diagnostycznych w Polsce w ostatnim roku zwiększył się o 5 pkt i wynosi 58 pkt w 100-stopniowej skali KPI. Skala ta uwzględnia takie czynniki, jak ograniczenia w refundacji, dostępność, czyli czas od rejestracji do refundacji, zgodność z międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi, programy dostępu indywidualnego, udział pacjentów leczonych za pomocą nowych terapii, rozpowszechnienie nowych terapii, refundacja testów molekularnych i dostęp do zaawansowanej diagnostyki.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Opera prezentuje pierwszą, testową wersję przeglądarki Opera One R2
Dodatki
Hype, halucynacje i koszty
Dodatki
Komunikacja i promocja z dużymi obostrzeniami
Dodatki
Cyfryzacja, robotyka i wzmocnienie geriatrii
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Szpitale samorządu Mazowsza w innowacyjnej czołówce