Prezes UODO, mając na uwadze powagę sytuacji, uznał, że przy przesyłaniu komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski, powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. - W szczególności art. 21a tej ustawy wskazuje na obowiązek wysyłania komunikatów o zagrożeniu wystąpieniem sytuacji kryzysowej przez operatorów sieci telekomunikacyjnej na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie.

W opinii Prezesa UODO, przy zachowaniu ścisłych procedur wynikających z ww. aktu prawnego, przesyłanie wiadomości przez operatorów telekomunikacyjnych nie narusza RODO.

Czytaj także:

Lekarze apelują do premiera o pilny zakaz imprez masowych