Z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że największe problemy z ochroną swoich danych mieliby seniorzy, którzy nie mają świadomości, kto i w jaki sposób gromadzi oraz przetwarza ich dane osobowe.

– Przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie lub ujawniene danych narusza ochronę danych osobowych. Gdy powstaje ryzyko dla praw lub wolności osób fizycznych, administrator powinien zgłosić do UODO fakt wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych w terminie 72 godzin. Administrator ma obowiązek podjąć skuteczne działania, które zapewnią ochronę osobom fizycznym i ich danym osobowym – mówi Jacek Młotkiewicz z UODO.

Czytaj więcej

Beztrosko oddajemy swoje dane osobowe