Niemiecki eksport rośnie szybciej niż oczekiwano

W styczniu 2024 r. eksport wzrósł w porównaniu z grudniem 2023 r. o 6,3 proc. Prognoza z sondażu Reutersa mówiła o wzroście o 1,5 proc. Import był wyższy o 3,6 proc.

Publikacja: 06.03.2024 13:24

Niemiecki eksport rośnie szybciej niż oczekiwano

Foto: AFP

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie wstępnych danych podał również, że w porównaniu ze styczniem 2023 r. eksport wzrósł o 0,3 proc., a import spadł o 8,3 proc.

Po wyrównaniu kalendarzowym i sezonowym Niemcy w styczniu 2024 r. wyeksportowały towary o wartości 135,6 mld euro i zaimportowały towary o wartości 108,0 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało zatem w styczniu 2024 r. nadwyżkę w wysokości 27,5 mld euro. Kalendarzowo i sezonowo skorygowana nadwyżka wyniosła 23,3 mld euro w grudniu 2023 r. i 17,3 mld euro w styczniu 2023 r.

Niemcy, ze swoim wysokim udziałem eksportu w produkcie krajowym brutto, najbardziej spośród krajów europejskich ucierpiały na skutek słabej globalnej tendencji w eksporcie.

Czytaj więcej

Polska zalała Ukrainę. Ogromny wzrost eksportu

Thomas Gitzel, główny ekonomista Grupy VP Bank zauważył, że w 2023 r. eksport spadł realnie o 2,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W grudniu spadł o 4,5 proc. – Obecnie mamy nadzieję, że w 2024 r. eksport przynajmniej powróci do lekko dodatniego wzrostu – dodał.

W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo Niemcy w styczniu 2024 r. wyeksportowały do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) towary o wartości 75,8 mld euro, natomiast z tych krajów zaimportowały towary o wartości 61,2 mld euro. W porównaniu z grudniem 2023 r. kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE wzrósł o 8,9 proc., a import z tych krajów wzrósł o 10,8 proc.. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła 52,7 mld euro (+7,7 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 40,4 mld euro (+10,2 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 23,2 mld euro (+11,7 proc.), natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 20,8 mld euro (+12,0 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE (kraje trzecie) wyniósł w styczniu 2024 r. 59,7 mld euro, natomiast import z tych krajów wyniósł 46,8 mld euro w ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo. W porównaniu z grudniem 2023 r. eksport do krajów trzecich wzrósł o 3,1 proc., a import z tych krajów spadł o 4,5 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2024 r., przy czym eksport towarów spadł o 1,7 proc. w grudniu 2023 r. po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Wartość eksportu do Stanów Zjednoczonych spadła tym samym do 12,5 mld euro. Natomiast eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 7,8 proc. do 8,1 mld euro, a do Wielkiej Brytanii spadł o 8,1 proc. do 6,8 mld euro.

W styczniu 2024 r. najwięcej importu do Niemiec pochodziło z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 10,4 mld euro, co stanowiło spadek o 11,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu kalendarza i sezonowości. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 5,2 proc. do 7,8 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii wzrósł w tym samym okresie o 18,4 proc. do 3,1 miliarda euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł kalendarzowo i po skorygowaniu sezonowym o 1,6 proc. do 0,7 mld euro w styczniu 2024 r. w porównaniu z grudniem 2023 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. spadł o 34,2 proc. Import z Rosji spadł w styczniu 2024 r. o 8,2 proc. do 0,2 mld euro w porównaniu z grudniem 2023 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. spadł o 82,4 proc.

Dane gospodarcze
EBC nadal gotowy do cięcia stóp w czerwcu. „Mamy teraz trend dezinflacyjny”
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Dane gospodarcze
Inflacja w USA wyższa niż oczekiwano. Nie będzie cięć stóp w czerwcu?
Dane gospodarcze
Agencja Fitch obcięła perspektywę ratingu Chin do negatywnej
Dane gospodarcze
Inflacja na Ukrainie hamuje. Jest najniższa od czterech lat
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Dane gospodarcze
Inflacja poniżej oczekiwań, ale wciąż zbyt wysoka