Listy zatwierdzonych uczelni przyjmujących cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 22 lutego 2019 r. wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

Aktualizacja: 12.12.2019 10:35 Publikacja: 12.12.2019 09:35

Listy zatwierdzonych uczelni przyjmujących cudzoziemców

Foto: 123RF

Warunkiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we wspomnianych celach jest zatwierdzenie danej jednostki przyjmującej. Listy zatwierdzonych podmiotów są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymóg zatwierdzenia podmiotu przyjmującego dotyczy jednostki prowadzącej studia (z wyłączeniem określonych kategorii), jednostki naukowej, organizatora stażu lub jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. W przypadku jednostek prowadzących studia, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia, wymogiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu studiów jest brak wydania decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców (o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich[1] i uczelni zawodowych[2] będących publicznymi uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

Czytaj także: Legalizacja pracy: cudzoziemcy zarabiają na nieudolności urzędników

Zatwierdzenie ww. jednostek następuje na wniosek tych podmiotów. Decyzję w tym zakresie wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych po uzyskaniu informacji od określonych organów oraz po zasięgnięciu opinii właściwego ministra. Zatwierdzenie wydawane jest na okres zasadniczo 5 lat (albo zasadniczo 2 lat w przypadku organizatora stażu oraz jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz) z możliwością przedłużania następnie tych okresów.

Wymóg zatwierdzenia jednostek prowadzących studia dla potrzeb wydawania wiz i udzielania zezwoleń na pobyt czasowy jest stosowany od roku akademickiego 2019/2020 czyli od 1 października 2019 r.

Listy zatwierdzonych jednostek przyjmujących cudzoziemców oraz informacje na temat składania wniosków w tym zakresie można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunkiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we wspomnianych celach jest zatwierdzenie danej jednostki przyjmującej. Listy zatwierdzonych podmiotów są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymóg zatwierdzenia podmiotu przyjmującego dotyczy jednostki prowadzącej studia (z wyłączeniem określonych kategorii), jednostki naukowej, organizatora stażu lub jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. W przypadku jednostek prowadzących studia, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia, wymogiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu studiów jest brak wydania decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców (o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich[1] i uczelni zawodowych[2] będących publicznymi uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii