Rząd wydłuża wypłatę 40 zł na gościnę osób z Ukrainy, którym trudno stanąć na własne nogi – znaleźć w Polsce pracę i wynająć mieszkanie. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. Ze wsparcia będzie jednak miała szansę skorzystać zaledwie niewielka ich część. Wszystko przez formalności.


Bez dokumentacji


Uciekając przed bombami, ciężko pamiętać o paszporcie, a co dopiero o dokumentacji medycznej czy orzeczeniu o niepełnosprawności. A są one niezbędne, by uzyskać przedłużenie wypłaty wsparcia. Z zapowiedzi rządu wynika bowiem, że gmina przedłuży ponad 120 dni okres pobierania świadczenia podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Przedłużenie wypłat 40 zł za gościnę uchodźców, ale pod pewnymi warunkami

– Aby uzyskać w Polsce takie orzeczenie, trzeba najpierw zgromadzić dokumentację medyczną. Aby to zrobić w ramach wizyt opłacanych przez NFZ, trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Po złożeniu dokumentów orzeczenie powinno zostać w teorii wydane w ciągu 30 dni. W praktyce można je uzyskać najwcześniej po około trzech miesiącach – mówi prof. Paweł Kubicki z SGH.


Osoby z niepełnosprawnościami, które uciekły przed wojną do Polski, zazwyczaj nie zdążyły więc uzyskać orzeczeń. Dlatego rząd chce wprowadzić ułatwienie – będzie można przedłożyć dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ukraińskim systemie orzekania o niepełnosprawności.

– Wiele osób nie zabrało ze sobą dokumentów. W Ukrainie część osób z niepełnosprawnościami w ogóle nie starała się uzyskać orzeczenia. Formalności trwają kilka lat, a orzeczenia często są czasowe. Wsparcie, które wiąże się ze statusem osoby niepełnosprawnej, jest skromne – mówi Longin Graczyk z Fundacji Ari Ari. I dodaje, że z możliwości przedłużenia wypłaty 40 zł skorzystają nieliczne osoby z niepełnosprawnościami.


– Bardzo często Ukraińcy zwracają się do nas z prośbą o pomoc w organizacji transportu osoby niepełnosprawnej. Chcą wyjechać na Zachód, m.in. do Danii – mówi Longin Graczyk. 


Nie pójdą do pracy


W założeniu świadczenie 40 zł będzie przysługiwać na osobę niepełnosprawną, na osobę sprawującą nad nią opiekę i każde jej niepełnoletnie dziecko.


Także inni obywatele Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić, będą mogli uzyskać wsparcie dłużej niż 120 dni. To seniorzy – kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia oraz kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na każde ich małoletnie dziecko. Będzie również wypłacane na osoby, które samotnie sprawują w Polsce opiekę nad przynajmniej trojgiem dzieci. 40 zł ma też wciąż być wypłacane na dzieci, które przybyły do Polski bez opiekunów.

1,2 mln 
obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną po 24 lutego 2022 r., wyrobiło w Polsce PESEL