Rz: Jak Kompania Węglowa zakończyła rok 2012? „Rz"szacuje, że możliwy jest wynik netto ok. 150 mln zł. Jaka jest prognoza na ten rok?

Na razie mówimy o wstępnych wynikach, bo trwają prace audytorskie.  Rzeczywiście może to być ten rząd wielkości albo nawet nieco więcej. W tym roku spodziewamy się, że wynik netto wyniesie ok. 100 mln zł.

Czy uwalnialiście w 2012 r. rezerwy na podatek od wyrobisk? One bowiem przekładają się na wynik netto. O jakich wielkościach mówimy?

Do 2012 r. utworzyliśmy więcej rezerw, niż ich rozwiązaliśmy. Nie można mówić, że uwalnialiśmy rezerwy, by „zrobić wynik". Rozwiązaliśmy część rezerw na podatek od wyrobisk, ale nie do poziomu zerowego. Nadal śledzimy wykładnię sądów. Tak naprawdę nie są to rezerwy na podatek, ale na ewentualne roszczenia gmin. Utrzymujemy rezerwy dotyczące spornych linii kablowych czy prac górniczo-wiertniczych. W przyszłości też chcemy je rozwiązać.

Z naszych informacji wynika, że w wyniki finansowe Kompanii w poprzednich latach mógł wkraść się błąd. Chodzi o niewliczanie 23 proc. VAT do węgla emeryckiego – kilkaset milionów złotych.

VAT od deputatów węglowych jest zaliczany do kosztów w momencie jego wydania. Jednocześnie znajduje się w technicznym koszcie wytworzenia węgla, który stanowi podstawę do wyliczania rezerw aktuarialnych. Kompania w zakresie VAT nie zakłada korekty rezerw.

Jakie było wydobycie w 2012 r., a jakie będzie w 2013 r.? Czy nie można było go ograniczyć, by nie narosły wam ponadpięciomilionowe zwały?

Wydobycie w 2012 r. było zgodne z planem i wyniosło 39,28 mln ton. Na ten rok zaplanowaliśmy niższe, ok. 36,5 mln ton, zgodnie z oczekiwaniami rynku. A kopalń nie da się ot, tak błyskawicznie dostosować do zapotrzebowania. Dlatego na ten rok zaplanowaliśmy wyższy wskaźnik robót przygotowawczych przy mniejszym wydobyciu. A zwały będą się zmniejszać. Pracuje nad tym nowy wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.

Jak zmieniają się tegoroczne ceny węgla?

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

W kontraktach wieloletnich wzrosły o inflację, w przypadku transakcji spotowych odnotowaliśmy spadek cen.

Dlaczego Bogusław Oleksy nie będzie wiceprezesem Kompanii Węglowej i kogo spodziewa się pani?

Bogusław Oleksy złożył rezygnację. Konkurs na stanowisko wiceprezesa trwa. Na 25 stycznia rada nadzorcza zaplanowała rozmowy z kandydatami.

Zakończyła się wasza umowa z Japończykami dotycząca handlu emisjami CO2. KW zarobiła 15 mln zł. Czy są szykowane podobne projekty?

Ten typ projektu nie może się powtórzyć ze względu na wygaśnięcie części zapisów protokołu z Kioto, ale to nie znaczy, że przestaniemy stawiać na wykorzystanie metanu. Przeciwnie. Obecnie ujmujemy ok. 70 mln m sześc. metanu, z czego 58 mln m sześc. znajduje wykorzystanie gospodarcze, a 13 mln m sześc. w naszych źródłach. By zobrazować, jak to dużo, można powiedzieć, że to energia dla 12 tys. gospodarstw domowych. Do 2020 r. planujemy zwiększyć ujęcie tego gazu, który jest 21 razy bardziej emisyjny niż CO2, do 122 mln m sześc. Wydaliśmy na inwestycje z tym związane 140 mln zł.

Jak wyglądają negocjacje z Chińczykami dotyczące zawiązania spółki celowej do budowy elektrowni, w której macie partycypować? Czy nadal mówimy o 1000 MW za ok. 6 mld zł i udziale Kompanii poniżej 50 proc.?

Tak, mówimy o tych wielkościach. Rozmawiamy z dwoma partnerami z Azji, ich eksperci dostali wstępne studium wykonalności. Trwają ustalenia techniczne. Myślę, że w pierwszym półroczu domkniemy temat z konkretnym inwestorem.

Jak wygląda postęp w badaniach złóż na Lubelszczyźnie i kiedy zapadną decyzje o tym, czy zbudujecie tam kopalnię?

Potrzeba w sumie 8 odwiertów o łącznej długości 7 tys. m. 8 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonawcę, trwa postępowanie. Badania złoża zajmą ok. dwóch lat i wtedy podejmiemy decyzję, czy budować.

30 stycznia spotkanie zarządów spółek węglowych z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim, który powiedział, że górnictwo musi ściąć koszty pozapłacowe o 5 proc. Realne?

Na ten rok zakładamy obniżenie kosztów o więcej niż 5 proc., więc realne. Trzeba się dostosować do otoczenia rynkowego.

Jak Kompania chce pozyskać finansowanie na swoje duże inwestycje? Czy planujecie w tym roku emisję obligacji?

Mamy plan emisji obligacji zwykłych o wartości mniejszej niż nasze miesięczne obroty, czyli nieco ponad 1 mld zł.

Czy sprzedacie kopalnię Piekary Węglokoksowi? Czy w ogóle Kompania bierze pod uwagę pozbycie się jakichś swoich aktywów?

W naszym kraju lubi się plotkować. Analizy różnych wariantów działań to domena zarządu, a wcześniejsze przesądzanie, że ktoś coś sprzeda, jest nieuzasadnione. Spodziewamy się zakończenia analiz tej oferty na koniec kwietnia. Chodzi o wycenę złoża, koszty, płynność itp. Nie analizujemy ewentualnej sprzedaży żadnych innych aktywów wydobywczych Kompanii.

CV

Pierwsza kobieta, która stanęła na czele węglowej firmy. Po studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego trafiła do energetyki: m.in. w latach 2000–2007 była wiceprezesem PKE, a od grudnia 2006 r. prezesem Tauronu. W 2008 r. została wiceministrem gospodarki ds. górnictwa i energetyki. Od 2011 r. szefuje Kompanii.