Posiadanie udziałów w firmie a legalny pobyt cudzoziemców

Czy można uznać, że samo posiadanie udziałów spółki z o.o. stanowi formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Publikacja: 25.04.2023 11:37

Posiadanie udziałów w firmie a legalny pobyt cudzoziemców

Foto: Adobe Stock

Każdy prawnik intuicyjnie wykrzyczy: „Nie!”, jednak dla urzędów wojewódzkich rozpatrujących sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców, sprawa wygląda zgoła inaczej. Przez długi czas urzędy wojewódzkie utrzymywały, że samo tylko posiadanie udziałów stanowi formę prowadzenia działalności gospodarczej. Interpretację tę podzielał szef Urzędu ds. Cudzoziemców, będący drugą instancją w tych postępowaniach.

Kwestia ta miała i ma niebagatelne znaczenie, bowiem zgodnie z art. 116 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach organ ma obowiązek odmówić wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli cudzoziemiec prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Jeśli zatem uznamy posiadanie udziałów za formę prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy nie tylko cudzoziemiec nie może zalegalizować swojego pobytu w oparciu o pracę dla spółki, której udziały posiada, ale nie może nawet nabyć udziałów ani akcji innej spółki w celu lokacji kapitału, jeżeli chce się starać o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ten rodzaj zezwolenia jest dla niego zamknięty, a jest to najpopularniejszy rodzaj zezwolenia pobytowego. Cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, dotychczas otrzymywał decyzję o umorzeniu postępowaniu, jeśli organ się zorientował, że cudzoziemiec jest udziałowcem w spółce.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja