Kwestia relacji prywatnych w pracy, w tym relacji intymnych, jest złożona i budzi kontrowersje. Opiera się na relacji między różnymi wartościami prawnie chronionymi – dobrach osobistych i prywatności pracownika oraz dobra i interesu pracodawcy. Romans w pracy może i nierzadko negatywnie wpływa na pracę i dobro zakładu pracy, zwłaszcza gdy prowadzi do powstania konfliktu interesów. Pracodawcy często zastanawiają się, czy mogą i czy powinni pozyskiwać wiedzę o prywatnych relacjach o charakterze intymnym swoich pracowników oraz ewentualnie na nie reagować. Uważamy, że stosowne i wyważone działanie pracodawców jest uzasadnione.