1 stycznia weszły w życie zmiany do ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego, które mają na celu wdrożenie w Polsce unijnych dyrektyw w zakresie niektórych aspektów sprzedaży towarów i umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Zmiany mają zwiększyć poziom ochrony konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami. Na etapie prac w Sejmie zrezygnowano jednak z rządowej propozycji, aby wydłużyć termin odpowiedzi na reklamacje konsumenckie z tytułu rękojmi z 14 do 30 dni. Wprowadzone zmiany wydają się być na pierwszy rzut oka nieznaczne, jednak ich głębsza analiza prowadzi do wniosku, że mogą dosyć istotnie wpłynąć na bieżącą pracę biur obsługi klientów i działów reklamacji.