Monika Hughes

Reklamacje: jest mniej czasu na odpowiedź

Termin odpowiedzi to 14 dni. Oznacza to dla przedsiębiorców konieczność weryfikacji procesów.