– W Polsce coraz bardziej brakuje autorytetów. Jak tlenu do zycia potrzebujemy dobrych przykładów ludzi, którzy są w stanie wyjść poza osobisty interes – powiedział prof. Marek Safjan, były prezes Trybubunału Konstytucyjnego, podczas wczorajszej uroczystości wręczenia nagrody im. Edwarda Wende w naszej redakcji.  „Rz" od lat jest jej patronem medialnym. Zdaniem prof. Safjana tegoroczny laureat  nie boi się spraw trudnych, w których trzeba pomóc osobom bezradnym, przegranym w starciu z systemem.

Obroniłby Józefa K.

Adwokat Mikołaj Pietrzak od lat działa charytatywnie, wspierając swoją wiedzą i  doświadczeniem organizacje pozarządowe, m.in.  Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundacją Greenpeace Polska. Był jednym z założycieli  Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Do czerwca 2009 r. w  HFPC koordynował  Program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością" zajmujący się głównie sprawami lustracji, weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz dostępu do akt Instytut Pamięci Narodowej. Do dzisiaj prowadzi pro bono część związanych z programem spraw.

– Cieszę się, że to właśnie Mikołaj został uhonorowany. Znam go od wielu lat, i wiem, że jest wrażliwy i zaangażowany. Gdy w coś wierzy, to z pełnym poświęceniem prowadzi sprawę do końca  – mówi o tegorocznym laureacie Artur Sidor, radca prawny, prowadzący z nim kancelarię.

Prof. Marek Safjan potwierdza, że Józef K., bohater „Procesu" Franza Kafki znalazłby swojego obrońcę w Pietrzaku.

Mikołaj Pietrzak wielokrotnie reprezentował HFPC w sprawach o udostępnienie akt z IPN oraz jako przyjaciel sądu amicus curiae był autorem licznych opinii, przedkładanych Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Mikołaj Pietrzak, na co dzień specjalizujący się w prawie karnym, działa również aktywnie w samorządzie adwokackim. Od 2010 r. jest zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zasiada też  w Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORA oraz przewodniczy Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prawnik z charyzmą

W tym roku nagroda im. Edwarda J. Wende obchodzi już dziesiąte urodziny.  Jest przyznawana dla upamiętnienia mecenasa Edwarda Joachima Wende, wybitnego prawnika.

Bronił prześladowanych w czasach komunizmu, m.in. robotników Ursusa, Bronisława Geremka i Janusza Onyszkiewicza. W procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki oraz generałów SB Ciastonia i Płatka był pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych. Był dwukrotnie senatorem i raz posłem, dwukrotnie powoływano go na stanowisko sędziego Trybunału Stanu. W 1991 r. został pierwszym po pięćdziesięciu latach konsulem honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburg w Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1995 r. był pełnomocnikiem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Na przełomie 2001 i 2002 r. przygotowywał się do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej jako doradca dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Te plany przerwała choroba. Zmarł 28 maja 2002 r.

Decyduje kapituła

Organizatorem konkursu jest rodzina mecenasa oraz Fundacja dla Polski. Wspiera ona osoby indywidualne i instytucje w prowadzeniu działalności filantropijnej, przekazuje im wiedzę, jak skutecznie pomagać. Upowszechnia dobre praktyki i doświadczenia wsparcia charytatywnego, zarządza powierzonymi jej funduszami filantropijnymi.

W kapitule nagrody zasiadają wybitni prawnicy i osoby życia publicznego, m.in. sędzia Teresa Romer, prof. Władysław Bartoszewski, rodzina mecenasa Wende, a także laureaci poprzednich edycji.

Dotychczasowymi laureata są: Jan Maria Rokita, prof. Witold Kulesza, prof. Marek Safjan, Jacek Taylor, Marek A. Nowicki, prof. Stanisław Waltoś, prof. Adam D. Rotfeld, Stanisław Mikke.

Kapituła przyznaje nagrodę corocznie prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu  kultury prawnej.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, r.krupa@rp.pl