W Szwajcarii mogą być potrzebne podwyżki stóp procentowych — stwierdziła OECD. Ekonomiści argumentują, że tamtejsza gospodarka wciąż rozwija się bardzo szybko jak na swoje możliwości. Od końca 2005 r. Szwajcarski bank centralny już ośmiokrotnie podnosił stopy procentowe. Obecnie główna stopa wynosi 2,75 proc. —pap, i.mo.