Rekordowa strata Banku Rosji, który dziwnie się tłumaczy

Rosyjski bank centralny jest na minusie od sześciu lat, ale w 2022, roku rosyjskiej agresji na Ukrainę, strata Banku Rosji okazała się największa w historii. Przekroczyła 720 mld rubli, czyli 40,3 mld zł. To ponad 27 razy więcej niż w 2021 r.

Publikacja: 30.03.2023 12:49

Elwira Nabiullina, szefowa banku centralnego Rosji

Elwira Nabiullina, szefowa banku centralnego Rosji

Foto: Bloomberg

Banku Rosji opublikował raport o wynikach za 2022 r. Strata netto wyniosła 721,7 mld rubli. W porównaniu do 2021 roku ujemny wynik finansowy wzrósł 27,4-krotnie – wówczas kształtował się na poziomie minus 26,3 mld rubli, przypomina gazeta RBK.

Bank Rosji jest nierentowny już od sześciu lat: w 2017 roku, po znacznych wydatkach na naprawę finansową trzech grup bankowych, odnotował stratę netto w wysokości 435,3 mld rubli. To był do tej pory historyczny rekord.

Czytaj więcej

Wojna uderza w gospodarkę. Rosjanom brakuje pracowników

Zysk nie jest celem

Bank tłumaczy teraz, że „zgodnie z ustawą o banku centralnym „osiąganie zysku nie jest celem Banku Rosji”.

Jak wynika z raportu, w ubiegłym roku całkowite dochody Banku Rosji wzrosły tylko o 1,9 proc., do 541,2 mld rubli. Przychody odsetkowe wzrosły najbardziej, bo o 73,8 proc., do 525,3 mld rubli. Jednocześnie  niemal zniknęły dochody netto z operacji papierami wartościowymi, dewizami i metalami szlachetnymi, choć jeszcze w 2021 roku przekroczyły 200 mld rubli.

W ramach tej pozycji zanotowany został znaczny wzrost wydatków - o 670,8 mld rubli. wobec zera za poprzedni rok sprawozdawczy. Za tym sformułowaniem kryje się prawdopodobnie finansowanie wojny. Wzrost strat na transakcjach papierami wartościowymi, walutami i metalami szlachetnymi wywarł presję na łączne wydatki banku centralnego Rosji. W 2022 roku wzrosły one 2,3-krotnie, do 1,26 bln rubli.

Czytaj więcej

Kreml ujawnił dane o rezerwach: góra złota w skarbcu Rosji

Wybiórcze dane do publikacji

Bilans roczny Banku Rosji jest przedstawiony w formie wybiórczej. Wielu danych brakuje. Np. nie ma podziału na aktywa w postaci metali szlachetnych i środków na rachunkach korespondencyjnych w bankach zagranicznych lub w zagranicznych papierach wartościowych. Rok wcześniej w aktywach tych ulokowano odpowiednio 10 bln rubli i 32,5 bln rubli, przypomina gazeta RBK.

„Wskaźniki rocznego bilansu i wyników finansowych Banku Rosji w 2022 roku powstały w kontekście znacznego wzrostu presji sankcji na system finansowy, Bank Rosji i sektor realny. Procesom tym towarzyszyła duża zmienność na rynkach finansowych, deprecjacja rubla, wzrost presji inflacyjnej i spadek aktywności biznesowej”

Bank Rosji

Bank centralny wymienia dwa czynniki, które doprowadziły do ​​ujemnego wyniku finansowego w 2022 roku:

Strata ze sprzedaży akcji Otkritie Bank (objęty sankcjami, nazywany bankiem Kremla - red.) i tymczasowego przeniesienia akcji MinBanku do bilansu Agencji Ubezpieczeń Depozytów przed transakcją z Promsvyazbankiem. Wydatki netto Banku Rosji na te operacje wyniosły 382,2 mld rubli.

Strata 315 mld rubli powstała natomiast „z tytułu niezrealizowanych przeszacowań” zobowiązań dłużnych emitentów zagranicznych. Nie wiadomo dokładnie, co to oznacza.

Suma aktywów Banku Centralnego na koniec 2022 roku zmniejszyła się do 47,2 bln rubli. Spadek głównie dotyczył aktywów walutowych i metali szlachetnych. Sam bank przypisał to umocnieniu się rubla w stosunku do głównych walut. Łączne zobowiązania Banku Rosji w okresie sprawozdawczym były niższe o 4,7 proc. i wyniosły 34,5 bln rubli.

Banki
Oprocentowanie lokat już nie spada
Banki
Masowa ucieczka pracowników z Credit Suisse
Banki
Ile zarobią w tym roku akcjonariusze banków na dywidendach
Banki
Pierwsze kredyty oparte na WIRON już od czerwca
Banki
Tani kredyt w ofercie już od lipca
Banki
Credit Suisse zapłaci 926 mln dol. odszkodowania byłemu premierowi Gruzji