Według danych Islamskiego Banku Azji w Singapurze, na który powołuje się AFP, pół tysiąca największych banków islamu zgromadzi w tym roku ponad bilion dolarów. To o 180 mld dol. więcej niż w minionym roku (822 mld dol.) i o 360 mld dol. niż dwa lata temu (639 mld dol.).

Banki islamskie znalazły się w centrum zainteresowania inwestorów w czas kryzysu. Gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo lokat, gdyż szariat zabrania im inwestowania w niektóre, potencjalnie niebezpieczne, papiery. M.in. chodzi o producentów alkoholi, wieprzowiny i broni.