fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Odrzucenie spadku przez dziecko - czy można przywrócić termin?

Dziecko nie może samo odrzucić spadku. Robi to w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny, ale musi wcześniej uzyskać zezwolenie sądu
Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Jak można przywrócić termin w sprawie odrzucenia spadku przez małoletnią po pradziadku, a moim dziadku. Zostałam w sądzie źle poinformowana, że okres 6 miesięcy na moje odrzucenia spadku jest także na dziecko i w efekcie o jakieś 2 tygodnie spóźniłam się z odrzuceniem spadku za dziecko. Czy można jeszcze przywrócić termin w tej sprawie? – pyta czytelniczka
W sądzie udzielono czytelniczce prawidłowej informacji – na złożenie przed sądem lub notariuszem oświadczenia o odrzucenie spadku spadkobierca ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego).
Zwykle jest to dzień, w którym spadkobierca testamentowy (powołany na podstawie testamentu, który pozostawił zmarły) poznał wolę spadkodawcy wyrażoną w testamencie, a spadkobierca ustawowy (gdy zmarły nie zostawił testamentu) dowiedział się o śmierci spadkodawcy.

Od kiedy liczyć pół roku

Termin sześciomiesięczny dotyczy zarówno dorosłych, jak i małoletnich spadkobierców. W przypadku dzieci liczony jest od dnia, w którym o tytule powołania dziecka do spadku dowiedział się jego przedstawiciel ustawowy czyli rodzic lub opiekun prawny, a nie od dnia, w którym samo dziecko świadomie powzięło taką wiadomość.
Odrzucenie spadku ma taki skutek, że osoba odrzucająca jest traktowana tak, jakby umarła przed spadkodawcą. Spadek przechodzi na jej spadkobierców – małżonka, dzieci, wnuki.
Również rodzic lub opiekun składa w ich imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku. I też powinien zmieścić się w terminie 6 miesięcy. Zanim jednak złoży oświadczenie, musi zapytać sąd rodzinny o zezwolenie na tę czynność. Nie może bowiem samodzielnie dokonać czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd wyda zezwoli na odrzucenie spadku tylko wtedy, gdy uzna,  że nie naruszy to interesów majątkowych dziecka. Trzeba bowiem pamiętać, że dziecku trudno byłoby w przyszłości uchylić się od skutków oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego.
Na marginesie dodajmy, że zgoda sądu potrzebna będzie także wtedy, gdy rodzic w imieniu małoletniego chciałby przyjąć spadek wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Tylko na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy) nie potrzeba sądowej zgody, gdyż decyzja taka nie skutkuje uszczupleniem majątku dziecka, nawet jeśli spadek obciążony jest długami - tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1996 r. (sygn. akt II CRN 214/95).

Terminu nie da się przywrócić

Czy można przywrócić termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego? Niestety, przepisy tego nie przewidują. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest terminem materialnym tzn. okresem, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków. Nie podlega przywróceniu. A przywrócenie terminu przewidziane w art. 168 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy wyłącznie terminów na dokonanie czynności procesowej, a więc gdy toczy się już postępowanie przed sądem.
Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego,  że prawo chroni małoletnich przed skutkami niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.  Jak bowiem wynika z art. 1015 § 2 w przypadku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Co to oznacza? Dziecko będzie odpowiadało za długi spadkodawcy swoim majątkiem, ale tylko do kwoty odpowiadającej stanowi czynnemu spadku. Stan czynny spadku to wartość należących do spadku aktywów. W uproszczeniu - to lista przedmiotów,  praw, kwot pieniężnych oraz długów, które zostawił zmarły, wraz z ich wyceną.
Jeśli zatem spadkodawca  zostawił same długi, jego wierzyciele nic nie dostaną od spadkobiercy. Jeśli prócz długów scheda obejmuje jeszcze jakieś aktywa, to wierzyciele będą mogli egzekwować swoje wierzytelności tylko do ich wartości. Jednakże nie mogą sięgnąć po majątek rodziców małoletniego spadkobiercy.  Rodzice nie odpowiadają bowiem za długi dzieci swoim majątkiem.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA