fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa o pracę w sezonie dla pełnoletnich

Przeszkodą do zatrudnienia na etat w czasie sezonu może być niski wiek albo całkowite ubezwłasnowolnienie. Mniejsze rygory obowiązują przy związaniu stosunkiem cywilnym
Pracownikiem sezonowym jest osoba, która potrzebna jest tylko okresowo, przez oznaczony wycinek cyklu kalendarzowego, w zależności od pory roku, a zwłaszcza od warunków atmosferycznych, np. opiekun na letnich koloniach.Może nim być każda osoba fizyczna, którą można zatrudnić jako pracownika w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Chodzi więc o osobę pełnoletnią, a wyjątkowo młodszą (która ukończyła 16 lat) – na warunkach zatrudniania młodocianych określonych w  dziale dziewiątym k.p. (art. 190-206).Młodocianych można jednak zatrudniać w celach zarobkowych tylko przy lekkich pracach, których wykaz ustala pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy (art. 2001 k.p). Ich praca podlega wzmożonej ochronie zdrowia, co wyraża się m.in. w obniżonej normie czasu pracy.Pracownikiem sezonowym może być też osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ze względu na poczytalność, czyli pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona. Mo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA