fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Komisja może wystąpić z pozwem w sprawie, w której wcześniej wydała decyzję

Komisja, po stwierdzeniu istnienia kartelu, może dochodzić przed sądami krajowymi odszkodowania za szkody, jakie poniosła Unia jako użytkownik
Taką opinię wyraził dzisiaj rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón, odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu gospodarczego w Brukseli, czy Komisja może wystąpić z pozwem z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmowy kartelowej w sytuacji, gdy to ona sama wcześniej wydała decyzję stwierdzającą antykonkurencyjne zachowanie (sygnatura akt C-199/11).

... Komisja - Sąd - Trybunał

W lutym 2007 r. Komisja nałożyła grzywny na spółki Otis, Kone, Schindler i ThyssenKrupp za udział w kartelach na rynku sprzedaży, instalacji, obsługi i modernizacji wind i schodów ruchomych w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Niderlandach. Spółki wniosły skargę do sądu UE o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
W 2011 r. sąd oddalił skargi wniesione przez Otis, Kone I Schindler, zaś ThyssenKrupp, obniżył nałożone grzywny. Zmierzając do uchylenia wydanych wyroków, spółki te wniosły odrębne odwołania do Trybunału. Postępowanie jest w toku.
Równolegle, w czerwcu 2008 r., Komisja – reprezentując UE – złożyła pozew do sądu handlowego w Brukseli, w którym zażądała od Otis, Kone, Schindler i ThyssenKrupp odszkodowania za szkodę poniesiona przez Unię, na skutek kartelu, w którym spółki te uczestniczyły.

... zdaniem rzecznika

Karta Praw Podstawowych nie sprzeciwia się temu, aby Komisja – po stwierdzeniu istnienia kartelu – dochodziła przed sądami krajowymi odszkodowania za szkody, jakie poniosła Unia jako użytkownik.
- Pomimo, że sąd krajowy nie może orzekać w przedmiocie ważności decyzji Komisji dotyczącej kartelu, faktyczna ochrona prawna przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu jest zagwarantowana przed Trybunałem Sprawiedliwości UE - zaznaczył Pedro Cruz Villalón.
Ponadto prawo do równości szans stron postępowania zezwala, aby Komisja, reprezentując Unię, wniosła pozew odszkodowawczy do sądów krajowych, pomimo że to ona sama najpierw prowadziła postępowanie w sprawie uchybienia, w którym wydana została decyzja służąca później uzasadnieniu pozwu - stwierdził.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA