fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

ETS: Podjęcie pracy w okresie przejściowym nie może być utrudnione przez państwo członkowskie

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Po przystąpieniu do UE, w okresie przejściowym, warunki dostępu studentów do rynku pracy innego państwa członkowskiego, nie mogą być bardziej restrykcyjne niż warunki stosowane wobec studentów z państw trzecich
To sedno wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE, który zapadł w związku z odmową austriackiego urzędu pracy na zatrudnienie w okresie przejściowym obywatela bułgarskiego, studiującego i przebywającego w tym państwie (sygn. C-15/11).
Dostęp obywateli bułgarskich do rynku pracy państw członkowskich w okresie przejściowym, zgodnie z protokołem w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii do UE, podlega środkom krajowym lub wynikającym z umów dwustronnych. Protokół ten ustanawia także zasadę pierwszeństwa dla obywateli Unii, zgodnie z którą państwa członkowskie mają obowiązek, niezależnie od środków przyjętych w okresie przejściowym, przyznawać pierwszeństwo w dostępie do swoich rynków pracy obywatelom państw członkowskich niż pracownikom będącym obywatelami państw trzecich.
W styczniu 2008 r. Leopold Sommer, obywatel austriacki, złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie w charakterze kierowcy studenta bułgarskiego, przebywającego w Austrii od ponad roku.
Agencja regionalna urzędu pracy i zatrudnienia, z uwagi na to, że maksymalna liczba pracowników zagranicznych została znacznie przekroczona, oddaliła ten wniosek.
Austriacki sąd administracyjny, do którego wpłynęła sprawa, stwierdził, że zgodnie z przepisami krajowymi pozwolenie na pracę może być wydane jedynie wtedy, gdy sytuacja na rynku i jego rozwój pozwalają na zatrudnienie. Ponadto, austriackie rozporządzenie w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby cudzoziemców, wydanie pozwolenia na pracę, uzależnia od spełnienia określonych dodatkowych warunków. Sąd uznał jednak, że ocena sytuacji na rynku pracy i jego rozwoju powinna być dokonywana w sposób systematyczny, a nie tylko w wyjątkowych przypadkach. Dlatego też zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy takie uregulowanie jest zgodne z prawem Unii.
W wyroku wydanym 21 czerwca 2012 r. Trybunał stwierdził, że w okresie przejściowym wynoszącym najwyżej pięć lat licząc od przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej, warunki dostępu studentów bułgarskich do rynku pracy innego państwa członkowskiego nie mogą być bardziej restrykcyjne niż warunki stosowane wobec studentów z państw trzecich.
Podkreślił przy tym, iż zgodnie z zasadą pierwszeństwa zawartą w protokole przyjęcia, obywatele bułgarscy powinni korzystać z dostępu do rynku pracy w pierwszej kolejności, także przed obywatelami państw trzecich.
- Prawo Unii wyklucza stosowanie tak restrykcyjnych środków dotyczących oceny sytuacji na rynku pracy. Stoi także na przeszkodzie temu, aby wydanie pozwolenia na zatrudnienie uzależniać od spełnienia określonych dodatkowych warunków - uznał Trybunał.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA