fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Kiepskie nastroje w handlu, usługach i budownictwie

Szefowie firm przemysłowych mają znacząco lepsze nastroje niż branża budownicza, usługi i handel. Tylko pierwsi nie oceniają klimat u koniunktury negatywnie
W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie 0. Poprawę i pogorszenie koniunktury, zarówno w maju jak i w czerwcu, sygnalizuje 17 proc.  badanych przedsiębiorstw  Jak podaje GUS na nieznaczne ograniczenie portfela zamówień o wpływa niewielki spadek zamówień zagranicznych przy utrzymujących się pozytywnych ocenach portfela krajowego. Przedsiębiorcy wskazują na niewielki wzrost bieżącej produkcji.. Stan zapasów wyrobów gotowych określany jest jako zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania. Utrzymuje się wzrost należności od kontrahentów odnotowywany przed miesiącem. Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują dalszy spadek zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Jednak istnieją duże różnice pomiędzy ocenami kondycji w przypadku firm dużych i małych. Mniejsze przyznają, że mają więcej problemów z otrzymywaniem gotówki od kontrahentów, ale firmy duże i średnie zaznaczają, że zwiększają się u nich zapasy.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 15 – spadek o 6 punktów), papieru i wyrobów z papieru (plus 13 – wzrost o 5 punktów), urządzeń elektrycznych (plus 13 – utrzymuje się wartość sprzed miesiąca), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 11 – spadek o 3 punkty). Negatywnie swoją koniunkturę oceniają głównie zajmujący się poligrafią i reprodukcją (minus 19 – spadek o 12 punktów) oraz producenci: odzieży (minus 14 – wzrost o 3 punkty), mebli (minus 13 – spadek o 6 punktów), skór i wyrobów ze skór (minus 12 – spadek o 11 punktów), wyrobów tekstylnych (minus 11 – utrzymuje się wartość sprzed miesiąca).
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu negatywnie ( - 14), gorzej niż w maju i rok temu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 27 proc. Bieżący i przewidywany portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem. Zwiększają się znaczące opóźnienia w ter-minowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy jednostek za-powiadają większy niż planowano przed miesiącem spadek zatrudnienia. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w maju.
Złe są także nastroje w handlu detalicznym ( - 6)
Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc.
Utrzymują się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, nadmierny poziom zapasów towarów, w związku z tym przedsiębiorcy planują dalsze ograniczanie ilości towarów za-mawianych u dostawców. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują nieco większy spadek zatrudnienia niż prognozowano w maju. Jednostki sygnalizują nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach zapowiadają podwyżki cen zbliżone do oczekiwanych przed miesiącem.
Także w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych  ( - 8 )koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, choć mniej niekorzystnie niż w maju i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Najlepiej, podobnie jak w maju, ale mniej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, koniunkturę oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA