fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyzę korygujemy według tych samych zasad co VAT

Rzeczpospolita
Faktura korygująca in minus sprzedaż energii elektrycznej powinna zostać rozliczona w deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym została wystawiona
Tak orzekł WSA w Warszawie 29 maja 2012r. (III SA/Wa 2579/11).Wyjaśnił, że w przepisach akcyzowych nie ma regulacji szczególnych dotyczących sposobu korygowania rozliczeń z tytułu dostaw energii. Należy więc odwołać się do mechanizmu ujmowania korekt obniżających obrót przewidzianego w ustawie o VAT (art. 29 ust. 4a).Kwestią sporną w tej sprawie był moment ujęcia faktury korygującej w deklaracji akcyzowej, jeśli ilość energii dostarczonej nabywcy końcowemu w danym okresie rozliczeniowym okazałaby się niższa od ilości wykazanej w fakturze pierwotnej.Podatnik twierdził, że faktura korygująca – zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej – powinna zostać ujęta w deklaracji za miesiąc, w którym została wystawiona. Jego zdaniem skoro nie ma szczególnych regulacji w przepisach akcyzowych dotyczących zasad korygowania rozliczeń z tytułu dostaw energii, to należy odwołać się do ustawy o VAT.Zastosowanie znajdzie więc reguła wynikająca z a...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA