fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Korekty na drogowej mapie Polski

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Kilkanaście zmian przebiegu dróg krajowych na terenie bądź wokół miast to noworoczne zmiany na mapie drogowej.
Przynoszą je dwa rozporządzenia ministra transportu z 21 września 2007 r., które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Trzecie określa szczegółowy przebieg dróg w kilku województwach.
[srodtytul]Krajówki poza miasto[/srodtytul] Pierwsze pozbawia kilkanaście odcinków dotychczasowych dróg krajowych tego statusu, drugie zawiera wykaz 11 odcinków dróg (ulic) różnej kategorii, nawet najniższej gminnej – zaliczając je do krajówek.
Korekty dotyczą przebiegu krajówek przez miasta takie jak: Kalisz (DK 12), Wadowice (DK 28 i 52), Jasło (DK 28), Olsztyn (DK 51), Stalowa Wola (DK 77, Trasa Podskarpowa), Gliwice (DK 78), Katowice (DK 81), Kwidzyn (DK 90). W tych wypadkach najczęściej gdy jedne ulice (drogi) uzyskują status krajówki, stare go tracą. Nie ma w tym roku widowiskowych zmian jak choćby sprzed dwóch lat, gdy ustanowiono zupełnie nowe odcinki krajówek w tym jeden biegnący przez Wisłę pod Kwidzynem, gdzie przeprawa odbywa się promem, bo nie ma tam mostu. Trochęna wzór zmian na mapie administracyjnej Polski, zmiany kategorii dróg też odbywają się raz do roku. Zgodnie z art.10 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od dnia 1 stycznia następnego roku. Rangę krajówki nadaje drodze minister ds. transportu w porozumieniu z ministrami: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, po zasięgnięciu opinii sejmików województw, a w miastach – powiatach, ich rad. Sieć autostrad i dróg ekspresowych określa Rada Ministrów. Na drogi krajowe składają się: autostrady i drogi ekspresowe (te określa rząd), drogi międzynarodowe, inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych, dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch bez ograniczeń, drogi alternatywne dla autostrad płatnych, obwodnice dużych aglomeracji, drogi o znaczeniu obronnym. To ostatnie kryterium chyba daje odpowiedź, dlaczego na niektórych krajówkach ruch jest mały jak na wiejskiej drodze. [srodtytul]Odpowiada zarządca[/srodtytul] Status drogi wskazuje na jej zarządcę, a więc też zobowiązanego do jej remontu, utrzymania czystości, czy usuwania skutków np. wichur. W razie wypadku z powodu tego rodzaju niedopatrzeń zarządca będzie odpowiadał przed sądem jako pozwany (choćby w imieniu Skarbu Państwa). Zarządcą krajówek jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i ekspresowych, jest jego prezydent. Jeżeli chodzi o ostatnie rozporządzenie, to minister ma obowiązek publikować urzędowy wykaz przebiegu dróg krajowych w poszczególnych województwach. Ot, chociażby po to, by wiadomo było, kto odpowiada za daną drogę – powiedziała "Rzeczpospolitej" Agnieszka Bugucka, główny specjalista w Ministerstwie Infrastruktury. Tegoroczne rozporządzenie dotyczy sześciu województw, przyszłoroczne – pozostałych. [srodtytul]Podstawa prawna:[/srodtytul] • Rozporządzenie ministra transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych z 21 września 2007 r. ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=239558]DzU nr 180, poz. 1284[/mail]); • Rozporządzenie ministra transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych z 21 września 2007 r. ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=239566]DzU nr 180, poz. 1285[/mail]); • Rozporządzenie ministra transportu z 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawskopomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=248237]DzU nr 227 poz. 1679[/mail]). [ramka][b]Obowiązki zarządcy drogi[/b] - opracowywanie projektów przebudowy, remontu i ochrony drogi; - utrzymanie we właściwym stanie m.in. nawierzchni, chodników (w tym także sprzątanie); - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów; - okresowe kontrole stanu dróg oraz przepraw promowych; - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar pieniężnych.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA