fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wiadomo, ile wyniosą opłaty produktowe

Przedsiębiorcy będą mieli kłopoty z nowymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zarówno dotychczasowe, jak i obowiązujące od nowego roku przepisy są nieprecyzyjne
Problemy przedsiębiorców będą tym większe, że od 2008 r. firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny będą się rozliczać z jego odzysku i recyklingu. Jeżeli nie osiągną odpowiednich poziomów, to przedsiębiorca lub organizacja odzysku‚ z którą zawarły umowę, będzie musiała zapłacić opłatę produktową zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.Podstawę obliczenia opłaty stanowi masa w kilogramach zebranego zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową firma obliczy jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu. Wylicza się ją za rok kalendarzowy. Stawki są takie same jak dzisiaj przy zabezpieczeniach za wprowadzony sprzęt. Dla świetlówek (i niektórych innych lamp) wynoszą 18 zł za 1 kg, a dla pozostałych rodzajów sprzętu są dziesięciokrotnie niższe.Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA