fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zlikwidowana inwestycja w wynajętym lokalu

Czy na skutek wcześniejszego rozwiązania umowy najmu można zaliczyć niezamoryzowaną wartość inwestycji do kosztów uzyskania przychodu?
W celu uruchomienia sklepu ponieśliśmy nakłady na wynajmowany lokal. Po pół roku działalności postanowiliśmy zamknąć sklep, ze względu na zbyt niskie dochody tego oddziału firmy. Z uwagi na dziesięcioletni okres amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych na dzień likwidacji powstała strata. Niestety, najemca w żaden sposób nie zrekompensował nam poniesionych nakładów. Inwestycja nie została także fizycznie zlikwidowana (zostały jedynie wymontowane lampy oświetleniowe). Czy w związku z rozwiązaniem umowy najmu możemy zaliczyć niezamoryzowaną wartość inwestycji do kosztów uzyskania przychodu?Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych – nie (zob. np. pisma Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie z 11 stycznia 2007 r., 1471/DPD1/423/143/06/MK/2, Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z 16 lipca 2007 r., IX-005/209/Z/K/07, Ministerstwa Finansów z 4 sierpnia 2005 r., PB3-MD-8213-192/05/SP-1827).Zdaniem urzędników niezamortyzowana część inwestycji w obcym...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA