fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma opłaca składki za zleceniobiorcę dorabiającego w kilku miejscach

Masz kłopot, jeśli wśród twojej załogi są zleceniobiorcy zatrudnieni jeszcze gdzie indziej. Musisz wydobyć od nich oświadczenia o dodatkowych zajęciach, bo od tego zależy, czy odprowadzasz za nich składki
Zatrudniony tylko na podstawie umowy-zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, a wypadkowemu wyłącznie wtedy, gdy usługi wykonuje w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez chlebodawcę. Odprowadzanie składek chorobowych ma w takich okolicznościach charakter dobrowolny. Obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi ze zlecenia są również objęte osoby o ustalonym prawie do emerytury lub renty. Zostali z nich natomiast całkowicie zwolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat życia wykonujący takie umowy. Pisaliśmy już o tym dokładnie tydzień temu.Sytuacja zleceniobiorcy zmienia się diametralnie, jeśli dorabia gdzie indziej. A więc wtedy, gdy zdecyduje się równocześnie na zawarcie kolejnej umowy-zlecenia, o pracę, o pracę nakładczą czy na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Wynika tak z art. 9 ustawy z 13 październ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA