fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

ZUS: Roczny limit składek komplikuje obliczenie zasiłku

Licząc zasiłek chorobowy, trzeba wliczyć pensję zmniejszoną o potrącone składki społeczne
• Zachorował w październiku br. kierownik jednego z działów firmy. Poza pensją stałą (8200 zł) otrzymuje też stały dodatek funkcyjny (600 zł). Płacimy za niego też abonament medyczny w wysokości 160 zł miesięcznie. Jaką kwotę mam wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego za listopad 2010, jeśli przestaliśmy wówczas opłacać za niego składki emerytalno-rentowe (jego wynagrodzenie przekroczyło roczny limit 94 380 zł)? Składki opłaciliśmy za ten miesiąc od części przychodu w kwocie 4780 zł.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego nie można w tej sytuacji przyjąć ani dodatku funkcyjnego, ani abonamentu medycznego. Wartość żadnego z nich nie jest bowiem obniżana za czas choroby, a tylko takie składniki można uwzględniać licząc wysokość świadczeń za czas absencji. Dodatkowo abonament nie jest typowym elementem pensji, zależnym od indywidualnych wyników pracy każdego pracownika. A takich – zgodnie z wyjaśnieniami ZUS – w ogóle nie należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłków.
Z wyłączeniem tych składników z obliczeń zwykle nie ma problemu. Wystarczy uwzględnić tylko pensję zasadniczą (8200 zł) i pomniejszyć ją o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, tj. 13,71 proc. płacy. Ale nie można tak zrobić w sytuacji, gdy w miesiącu została przekroczona roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wtedy składki emerytalne i rentowe zostały bowiem potrącone tylko od części pensji. Najczęściej wystarczy wtedy od przychodu odjąć faktyczną wysokość składek potrąconych z pensji zatrudnionego. Ale w sytuacji wskazanej w pytaniu nie można tak zrobić, bo składki te zostały pobrane również od składników, których nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. Trzeba więc ustalić proporcjonalną kwotę składek, jaka została pobrana od samej pensji, od której zasiłek zostanie obliczony. W tym celu należy obliczyć tzw. wskaźnik potrąconych składek. A potem przy jego użyciu naliczyć składki pobrane od samego stałego wynagrodzenia. Wzór na obliczenie wskaźnika: średni wskaźnik składek = ( kwota składek społecznych średni potrąconych z pensji pracownika x 100)  /  (podstawa wymiaru składki chorobowej za ten miesiąc ) W sytuacji opisanej przez czytelnika składki emerytalna i rentowa za listopad 2010 zostały pobrane od kwoty 4780 zł, a składka chorobowa od wszystkich przychodów 8960 zł (8200 zł + 600 zł + 160 zł), tj. • emerytalna 4780 zł x 9,76 proc. = 466,53 zł • rentowa 4780 zł x 1,5 proc. = 71,70 zł • chorobowa 8960 zł x 2,45 proc. = 219,52 zł Łącznie 757,75 zł Średni wskaźnik składek wyniósł więc 757,75 zł x 100 : 8960 zł = 8,46 proc. Teraz trzeba ustalić proporcjonalną kwotę składek społecznych pobranych z samej pensji 8200 zł – (8200 zł x 8,46 proc.) = 7506,28 zł Taką kwotę należy wliczyć jako przychód za listopad 2010 stanowiący podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Więcej w serwisach: Dobra Firma » Kadry i płace » Wynagrodzenia » Dodatki: wyrównawczy, funkcyjny i stażowy Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Jakie składki trzeba płacić » Składki emerytalna i rentowa
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA