fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT od kwoty zasądzonej za zbyt długie postępowanie

Rzeczpospolita
Zdaniem ministra finansów pieniądze przyznane za przeciągającą się sprawę w sądzie to nie odszkodowanie ani zadośćuczynienie, co nie uzasadnia zwolnienia
Takie stanowisko fiskusa potwierdziła warszawska Izba Skarbowa (sygn. interpretacji IPPB4/415-547/11-7/JS), przesądzając w imieniu ministra o opodatkowaniu środków przyznanych w związku z przewlekłością postępowania w sprawie cywilnej o dział spadku.
Sprawa toczyła się kilka lat, za co sąd przyznał podatniczce 5 tys. zł, które wpłynęły na jej konto w końcówce 2010 r. W zeznaniu PIT wykazała zwolnioną z podatku rentę rodzinną i zasądzoną kwotę. Zapytała, czy powinna od otrzymanej kwoty zapłacić daninę. Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307) wprowadza zasadę, że zwolnione z podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
Regulacje takie zawiera ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (DzU z 2004 r. nr 179, poz. 1843 ze zm.). Jeśli na skutek działania sądu lub prokuratora postępowanie trwa dłużej niż to konieczne, można wnieść skargę o stwierdzenie naruszenia prawa do rozpoznania skargi bez nieuzasadnionej zwłoki. Po jej uwzględnieniu sąd przyznaje, na żądanie, kwotę od 2 tys. do 20 tys. zł. Ustawa o PIT nie różnicuje sytuacji podatnika, któremu sąd przyznaje rekompensatę za straty majątkowe i osobiste. Fiskus uznał jednak, że otrzymana kwota nie ma charakteru odszkodowania ani zadośćuczynienia. Zobacz serwisy: » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Przychody » Odszkodowania » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Przewlekłość postępowania » Prawo dla Ciebie » Podatki » Interpretacje, orzeczenia podatkowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA