fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Jak przekazać nieruchomość spółce

Jeden z członków zarządu naszej spółki z o.o. chciałby przekazać jej atrakcyjną nieruchomość. Jak to zrobić?To zależy przede wszystkim od sposobu przekazania. Nieruchomość można przecież spółce zarówno podarować czy sprzedać, jak i użyczyć czy oddać w użytkowanie. Niezależnie jednak od tego, warto pamiętać o przynajmniej dwóch sprawach. Po pierwsze, zadbać o odpowiednią formę przekazania nieruchomości. Po drugie, zatroszczyć się o właściwe podpisy pod umową w tej sprawie.Przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Podobnie darowizna. Przy użyczeniu nie jest ona już niezbędna. Będzie natomiast wymagana tam, gdzie chcemy ustanowić użytkowanie. Tyle tylko, że w tym przypadku wystarczy, aby formę notarialną przybierało oświadczenie właściciela nieruchomości. Sama umowa może już mieć formę mniej rygorystyczną – np. zwykłą pisemną.Warto też pamiętać, że tam, gdzie jedną ze stron umowy jest osoba wchodząca w skład zarządu sp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA