fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: kiedy odliczyć VAT z faktury duplikatu

- Zorientowałem się, że nie otrzymałem faktury dotyczącej usług telekomunikacyjnych za lipiec 2011, z terminem płatności 15 sierpnia. Sprzedawca wystawił duplikat, z terminem płatności takim jak na fakturze pierwotnej, który otrzymałem we wrześniu. Kiedy mam prawo do odliczenia VAT z duplikatu?
Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, tj. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem przypadków  gdy są one świadczone w systemie przedpłatowym, świadczenia usług wymienionych w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (czyli m.in. związanych z rozprowadzaniem wody, gospodarką ściekami oraz wywozem i unieszkodliwianiem odpadów), prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności wskazany na fakturze, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy.
VAT z duplikatu faktury za usługi telekomunikacyjne powinien więc być odliczony w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności wskazany na fakturze (termin ten powinien być taki sam na fakturze pierwotnej i duplikacie) bądź za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Gdyby podatnik otrzymał duplikat po terminie rozliczenia, konieczne byłoby złożenie korekty deklaracji. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych (np. pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 października 2005, 1471/NTR2/443-367c/05/MŻ) oraz orzecznictwo sądowe (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 7 marca 2008, I SA/Wr 1427/07).
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA