Dane gospodarcze

Kalendarium gospodarcze

22 września

GUS – wskaźniki koniunktury we wrześniu.
RPP – publikacja opisu dyskusji na wrześniowym posiedzeniu. Ministerstwo Finansów – przetarg obligacji o wartości 1 – 3 mld zł.
Czechy – główna stopa procentowa Narodowego Banku Czech (prognoza: 0,75 proc., dotąd: 0,75 proc.). Niemcy – PMI dla przemysłu we wrześniu. Strefa euro – PMI dla przemysłu we wrześniu, nowe zamówienia przemysłowe w sierpniu. USA – wskaźnik wyprzedzający koniunkturę w sierpniu Firmy: EFH – NWZA w sprawie skupu akcji własnych.

23 września

GUS – stopa bezrobocia w sierpniu, sprzedaż detaliczna w sierpniu. Firmy: LPP – wypłata 76,86 zł dywidendy na akcję; Neuca – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,3 zł dywidendy na papier, wypłata 18 października; Quercus TFI – NWZA ws. skupu akcji własnych w celu umorzenia; BOŚ – NWZA ws. emisji 8,4 mln akcji w drodze oferty publicznej; Mercor – ZWZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy i skupu akcji własnych; Plaza Centers – wypłata 0,101 euro dywidendy na akcję.

26 września

Niemcy – indeks nastrojów gospodarczych Ifo we wrześniu. USA – sprzedaż nowych domów w sierpniu. Firmy: Kofola – ostatnie notowanie akcji z prawem do 62 gr dywidendy na papier, wypłata 6 grudnia; Rank Progress – NWZA w sprawie przeniesienia do spółki zależnej Galerii Piastów w Legnicy; Komputronik – ZWZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy; Petrolinvest – NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

27 września

USA – indeks cen domów S&P/CaseShiller w lipcu Firmy – PZU – ostatnie notowanie akcji z prawem do 26 zł na papier; wypłata 21 października; NG2 – wypłata 1,5 zł dywidendy na akcję; Petrolinvest – NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL