fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: Niektóre zakupy można udokumentować paragonem

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie musi na potwierdzenie wszystkich wydatków mieć faktur bądź rachunków
Podstawą wpisu do księgi może być też paragon.

To też dowód księgowy

Warunki, w jakich paragon uznawany jest za dowód księgowy, określa § 14 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Paragon może być dokumentem tylko  wtedy, gdy zakup jest dokonywany w jednostkach handlu detalicznego.
Powinien zawierać datę i stempel (oznaczenie) jednostki go wydającej. W jego treści powinna być wskazana ilość, cena jednostkowa i wartość towaru, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść o swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres i rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.
Na podstawie paragonu można dokumentować zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp, i materiałów biurowych.
Paragonem można potwierdzić np. zakup papieru, segregatorów, kopert, koszulek do dokumentów, przyborów do pisania itp. Na podstawie paragonu nie zaksięgujemy jednak zakupu prasy, książek i innego rodzaju literatury fachowej; nie są to bowiem materiały biurowe.
W ten uproszczony sposób dokumentować można zakup materiałów (surowców) podstawowych. Jeśli jednak pobierzemy paragon na dowód zakupu towaru handlowego, to nie będziemy mieć prawa do zaksięgowania tego wydatku w koszty podatkowe.

Zagraniczne wydatki

Paragon będzie podstawą zapisu w księdze, jeżeli dokumentuje wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów. Dokumentem księgowym może być także, przy tego typu zakupach, dowód kasowy. Na odwrocie otrzymanego dokumentu przedsiębiorca musi podać swoje dane i opisać, co było przedmiotem zakupu.
Paragonem nie można dokumentować innych drobnych wydatków poniesionych za granicą a związanych z eksploatacją pojazdu, np. zakupu części i akcesoriów do pojazdu czy też narzędzi koniecznych do naprawy auta w miejscu awarii.
Organy podatkowe dopuszczają możliwość, pomimo braku ku temu podstaw prawnych, dokumentowania paragonem opłat za przejazdy autostradami na terenie państw Unii Europejskiej. Z interpretacji podatkowych wynika, że jest to dopuszczalne z uwagi na specyfikę operacji i trudności z pozyskaniem faktury.
Podatnik musi jednak koniecznie uzupełnić paragon czy kwit autostradowy na odwrocie o swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i nazwę zakupionej usługi.

Materiały pomocnicze

Paragonem nie może być dokumentowany zakup materiałów pomocniczych. Są to materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości. Ich zakup w jednostkach handlu detalicznego musi
być dokumentowany dowodem wewnętrznym. Dowody wewnętrzne należą do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem.
Dowód wewnętrzny wystawia się także w celu udokumentowania wydatków związanych z parkowaniem samochodu, w sytuacji gdy przedsiębiorca dysponuje biletem z parkometru, kuponem lub biletem jednorazowym. Otrzymany dokument załącza się wówczas do sporządzonego dowodu wewnętrznego.
Na równi z fakturą
Niektóre paragony uznawane są za faktury. Są to np. paragony za przejazd autostradą. Stanowią one podstawę wpisu do księgi bez konieczności ich opisywania na odwrocie.
Paragon dokumentujący opłaty za przejazd autostradą płatną jest fakturą, jeżeli zawiera:
- nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
- numer kolejny i datę wystawienia,
- nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
- kwotę należności wraz z podatkiem,
- kwotę VAT.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA