fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

O ciągłości transakcji decydują jej powtarzalność i czas trwania

Dwie transakcje z jednym kontrahentem nie mogą być uznane za sprzedaż o charakterze ciągłym i udokumentowane jedną fakturą, choćby wynikało to z umowy stron.
Tak orzekł 16 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki Pollex Continental z Ustki, producenta konserw rybnych (sygn. I FSK 1415/06). Organy skarbowe stwierdziły, że w rozliczeniu za grudzień 2002 r. zaniżyła ona wartość sprzedaży, a wraz z tym VAT, który powinna zapłacić. Klient odebrał konserwy 13 i 17 listopada 2001 r. Spółka zaś wystawiła fakturę zbiorczą 2 stycznia 2003 r., uznając, że sprzedaż miała charakter ciągły, co wynikało z umowy.– Umowa przewidywała także to, że transakcje będą dokumentowane fakturami zbiorczymi, na co pozwalał § 38 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 22 marca 2002 r. – wyjaśniała spółka.Urząd dowodził natomiast, że w 2002 r. firma dostarczyła towary temu samemu kontrahentowi tylko dwa razy. Choć w przepisach o VAT nie ma definicji transakcji ciągłej, to nie można uznać za nią czegoś, co powtórzyło się zaledwie raz.– Ciągłość oznacza coś, co dzieje się stale, przez pewien czas....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA